Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Katastrofy budowlane

Powrót

Organ nadzoru budowlanego (powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego) właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy budowlanej zobowiązany jest, niezwłocznie po jej zaistnieniu zawiadomić Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zawiadomienia te stanowią treść wpisów do przedmiotowego rejestru.

Opracowania dotyczące katastrof budowlanych publikowane są na stronie internetowej Urzędu.