Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Urząd dostępny

Powrót

 Ikona tłumacza migowegoAnkieta

DOJAZD DO URZĘDU
Budynek Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) położony jest przy ul. Kruczej, między ulicami Nowogrodzką i Żurawią. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską, autobusem 107 oraz tramwajami jeżdżącymi Al. Jerozolimskimi.
Adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB)
00-926 Warszawa
ul. Krucza 38/42
Tel. 22 295 51 28
Faks 22 661 81 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUNB jest czynny od poniedziałku do piątku, przy czym w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00, a od wtorku do piątku w godzinach 8.15-16.15. Skargi i wnioski, jak też pisma składane osobiście, przyjmujemy w godzinach pracy Urzędu, a w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00. Pisma, skargi i wnioski przyjmowane przez pracownika ds. skarg w poniedziałki przed godziną 8.15 są przekazywane przez niego do Kancelarii Ogólnej w celu zarejestrowania tego samego dnia o godzinie 8.15. Natomiast pisma, skargi i wnioski złożone w poniedziałek po godzinie 16.15 są przekazywane przez niego do Kancelarii Ogólnej w celu zarejestrowania we wtorek o godzinie 8.15. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, to ustalone godziny przyjmowania pism, skarg i wniosków i przekazywania ich do zarejestrowania obowiązują odpowiednio w pierwszym i następnym dniu po dniu wolnym.

Pisma kierowane do GUNB (tradycyjne i e-maile) muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem osoby występującej (można także podać nazwę firmy) oraz musi być podany adres do korespondencji. Na pisma, które nie będą miały tych elementów, z wyjątkiem wystąpień dotyczących uzyskania informacji publicznej, nie udzielimy odpowiedzi. Podania w postępowaniu administracyjnym przyjmujemy pisemnie, ustnie do protokołu, za pomocą telefaksu, a także przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
Można kontaktować się z nami osobiście, listownie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej poczty elektronicznej, platformy ePUAP Elektronicznej Skrzynki Podawczej, a także faksem. Informacje szczegółowe o numerach telefonicznych i adresach elektronicznych znajdują się w zakładce Dane teleadresowe na naszej stronie internetowej.

Osoby z niepełnosprawnościami mają zapewnioną pomoc w kontakcie z Urzędem.
Wspieramy komunikację poprzez:
• kontakt za pomocą pętli indukcyjnej,
• pomoc tłumacza migowego on-line,
• możliwość otrzymania informacji i dokumentów drukowanych alfabetem Braille'a lub drukiem powiększonym.
Na życzenie przygotujemy także informacje w języku łatwym do czytania i zrozumienia.

Koordynator ds. dostępności w GUNB:
Łukasz Łobodziec
tel. 22 661-92-98
e-mail: l.lobodziec@gunb.gov.pl
(wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 - 12.00)

Opłaty skarbowe prosimy wnosić na rachunek:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
– a w przypadku osób dokonujących zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski:
SWIFT CODE: "CITIPLPX"
IBAN: "IBAN PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038"
– bądź bezpośrednio w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście:
ul. Nowogrodzka 43
(poniedziałek 8-18, wtorek-piątek 8-16)

DOSTĘPNOŚĆ I OZNAKOWANIE BUDYNKU
Przed budynkiem GUNB, w ciągu ul. Kruczej po obu stronach jezdni, znajdują się parkingi z wydzielonymi i oznakowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych.
Dogodny dojazd zapewniają również autobus linii nr 107 ZTM Warszawa (przystanek w kierunku Esperanto jest usytuowany bezpośrednio przed wejściem do Urzędu) oraz tramwaje jeżdżące Al. Jerozolimskimi (odległość ok. 150 m).
Wejście główne znajduje się od strony ul. Kruczej. Do holu parteru można wejść bezpośrednio z chodnika publicznego. Ani w wejściu, ani w holu nie ma barier architektonicznych utrudniających poruszanie.
Po lewej stronie drzwi wejściowych jest umieszczona czytelna tablica z numerem budynku, która stanowi informację adresową, a po prawej - tablica z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablica z nazwą Urzędu. Nad wejściem znajdują się wyraźne litery identyfikujące instytucję (GUNB).
Drzwi wejściowe (zewnętrzne) są kontrastowo oznakowane, a ich szerokość umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi nie są sterowane automatycznie, po ich prawej stronie zainstalowano dzwonek, którym można przywołać osobę do pomocy w otwarciu drzwi.
Obok holu głównego znajduje się Kancelaria Ogólna GUNB wyposażona w okno podawcze wraz z oznakowaną piktogramem pętlą indukcyjną. Z holu dostępny jest też pokój dla interesantów, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz toaleta przystosowana do potrzeb takich osób.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Osoby z problemami słuchu
Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mają możliwość skorzystania z systemu pętli indukcyjnej zainstalowanej w Kancelarii Ogólnej GUNB. Zapewniamy też pomoc tłumacza języka migowego on-line (za pośrednictwem aplikacji dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej w siedzibie Urzędu oraz poza GUNB przez stronę internetową GUNB - połącz z tłumaczem języka migowego).
W celu umówienia wizyty na miejscu i skorzystania z pomocy tłumacza prosimy zgłosić wniosek co najmniej 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie (z wyjątkiem sytuacji nagłych). Wniosek można osobiście złożyć w Urzędzie. Można też wysłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną: kancelaria@gunb.gov.pl lub faksem: numer 22 661-81-42.
Istnieje też możliwość kontaktu za pośrednictwem osoby przybranej przez telefon do Kancelarii Ogólnej pod numer 22 661 94 54.
W zgłoszeniu prosimy określić temat sprawy oraz wskazać, jak możemy się skontaktować w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku
Osobom niewidzącym i niedowidzącym możemy udostępnić dokumenty wydrukowane pismem Braille'a lub drukiem powiększonym, a także w formie nagrania na nośniku dźwięku (np. CD) lub jako plik dźwiękowy drogą elektroniczną.

OGŁOSZENIA O OFERTACH PRACY

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W przypadku prowadzenia konsultacji w sprawach istotnych dla osób z niepełnosprawnościami do udziału w nich w szczególności zapraszamy:
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnościami,
 • pracowników instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • profesjonalistów, w tym pracodawców i organizacje pracodawców, pracowników służby zdrowia, edukacji oraz pomocy społecznej, przedstawicieli transportu i architektury,
 • przedstawicieli środowisk akademickich.
Kształt konsultacji
Konsultacje mogą być przeprowadzane na dwa uzupełniające się sposoby – poprzez osobiste spotkania oraz ankietę internetową. Na podstawie zgłoszonych spostrzeżeń przygotowany zostanie raport z konsultacji dla Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

STRONA INTERNETOWA
Strona internetowa Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego jest dostosowana do wymogów dostępności.
Zawiera rozwiązania ułatwiające komunikowanie się:

 • nawigację po stronie za pomocą klawiatury;
 • informacje udźwiękowione;
 • wersję kontrastową dla słabowidzących.

Obsługa strony możliwa jest z klawiatury i przy użyciu myszki.

Pomimo dostosowania strony internetowej do wymogów dostępności jest ona częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • materiały są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne komórki organizacyjne urzędu,
 • materiały pochodzą z różnych źródeł, co może powodować, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 • opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, ponieważ są zaciągane z serwisu zewnętrznego YouTube.

Realizując obowiązek wynikający z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Główny Urząd Nadzoru Budowlanego publikuje poniższy Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: Raport o stanie zapewniania dostępności

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Główny Urząd Nadzoru Budowlanego publikuje Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Plan działania Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami