Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Styczeń 2022

Powrót
31.01.2022

Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji jednostkom notyfikującym

Zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 11 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), do obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy autoryzacja i notyfikacja jednostek wykonujących zadania strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Organem właściwym do udzielenia autoryzacji, w rozumieniu przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z...
27.01.2022

V posiedzenie Komitetu Sterującego Projektem LIFE

27 stycznia br. Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wzięła udział, w trybie online, w V posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektem LIFE i zaprezentowała problematykę związaną z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków. Odpowiedziała również na pytania, które najczęściej kierują pod adresem CEEB gminy z województwa opolskiego, w tym m.in.: W jaki sposób logować się do...
27.01.2022

Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa

Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 27 stycznia 2022 r., wzięła udział  w wydarzeniu pn. Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa, który  odbył się w ramach 19. edycji Targów ELEKTROTECHNIKA i 29. edycji Targów ŚWIATŁO. Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa miał charakter szkolenia dla inżynierów i techników budownictwa z terenu Mazowsza posiadających uprawnienia...
25.01.2022

1 218 409 deklaracji w CEEB (25.01.2022)

Od początku roku obserwujemy intensywny wzrost składania deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W ciągu niecałego miesiąca złożono ponad pół miliona deklaracji i na dziś, jest ich w bazie 1 218 409 i z godziny na godzinę ta liczba jest coraz większa. Większą część stanowią deklaracje typu A, czyli dla budynków mieszkalnych – jest ich 1...
25.01.2022

Porozumienie z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

24 stycznia 2022 r. podpisaliśmy porozumienie z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Porozumienie o współpracy podpisali Michał Szota, Pełnomocnik Zarządu Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego i Dorota Cabańska, p. o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna oraz organizacyjna, a także wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy...
25.01.2022

II posiedzenie Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

24 stycznia br., w formule hybrydowej odbyło się posiedzenie ekspertów w ramach uformowanego w zeszłym roku Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Spotkaniu przewodniczyli: Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora oraz Adam Baryłka, Przewodniczący Zespołu doradczego. Podczas otwarcia spotkania Dorota Cabańska oficjalnie powitała w gronie ekspertów nowych członków Zespołu: ·...
21.01.2022

Deklaracje dot. źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) - najnowsze działania informacyjne i promocyjne GUNB

  30 czerwca 2022 roku upływa termin zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W związku z tym GUNB intensyfikuje swoje działania w zakresie informowania, zarówno mieszkańców, jak i pracowników urzędów miast i gmin o tym obowiązku. Z nowym rokiem rozpoczęliśmy rozmowy z instytucjami, z którymi chcielibyśmy...
21.01.2022

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

20 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych, które prowadził Przewodniczący RWB  pan Ryszard Kowalski. W trakcie obrad Rada między innymi: przyjęła  sprawozdanie z prac Rady w 2021 r. omówiła propozycje Wojewódzkich Inspektorów NB dotyczące  zmian do ustawy o wyrobach budowlanych. postanowiła, że jej członkowie przedstawią swoje propozycje zmian do...
21.01.2022

II spotkanie informacyjno-promocyjne na temat CEEB z przedstawicielami miast wojewódzkich

19 stycznia br. odbyło się drugie z cyklu spotkań z przedstawicielami urzędów miast wojewódzkich. Na spotkaniach tych omawiamy i prezentujemy działania informacyjno-promocyjne Miast w zakresie obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i bieżące wspólne doświadczenia w tym obszarze. Na wyróżnienie szczególnie zasługują Miasta, których reprezentanci podczas...
20.01.2022

Szkolenia dla pracowników wojewódzkich inspektoratów z nowego systemu e-SNRWB

W dniach 18 i 19 stycznia br. przeprowadziliśmy I etap szkoleń z obsługi i funkcjonowania elektronicznego Systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych e-SNRWB. Szkolenia podzieliliśmy według funkcjonalności systemu na dwa etapy: wprowadzanie do systemu kontroli i pobrania próbki wyrobu (funkcjonalności związane z działaniami „w terenie”), przekazywanie informacji o postępowaniach w sprawach wyrobów...

Strony