Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

Powrót
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

20 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych, które prowadził Przewodniczący RWB  pan Ryszard Kowalski.

W trakcie obrad Rada między innymi:

  • przyjęła  sprawozdanie z prac Rady w 2021 r.
  • omówiła propozycje Wojewódzkich Inspektorów NB dotyczące  zmian do ustawy o wyrobach budowlanych.
  • postanowiła, że jej członkowie przedstawią swoje propozycje zmian do ustawy o wyrobach budowlanych, podkreślając zarazem,  że podstawowym celem tej ustawy jest ochrona nabywców końcowych przed konsekwencjami technicznych nieprawidłowości wyrobów budowlanych. W opinii Rady niezbędne jest  „odbiurokratyzowanie” procedur, które pozwolą nie trwonić ograniczonych możliwości nadzoru budowlanego tzn. że potrzebne są przepisy ustawy sprzyjające  efektywnemu wykorzystaniu potencjału organów nadzoru budowlanego.

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, spotkanie odbyło się w formule on-line.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.