Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Wydarzeń w listopadzie ciąg dalszy

Powrót

Narada szkoleniowa dla służb nadzoru budowlanego województwa świętokrzyskiego
W dniach 28-29 listopada br. w Baranowie Sandomierskim Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, uczestniczył w naradzie szkoleniowej służb nadzoru budowlanego województwa świętokrzyskiego. Organizatorem spotkania była Barbara Kieres, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Narada szkoleniowa łączyła się z tematyką 20-lecia funkcjonowania struktur Nadzoru Budowlanego w Polsce. Z tej okazji, podczas uroczystości Główny Inspektor wręczył dyplomy Wojewódzkiemu Inspektorowi i powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego oraz podziękował za dotychczasową pracę.

Narada szkoleniowa z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego
w województwie małopolskim
Andrzej Macałka, Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, zorganizował w dniach 26-28 listopada br., w miejscowości Klucze, naradę szkoleniową. Spotkanie poświęcone było omówieniu przepisów prawa budowlanego oraz ujednoliceniu orzecznictwa administracyjnego.
Gościem podczas wydarzenia był Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Narada połączona była z Jubileuszem 20-lecia istnienia terenowych struktur nadzoru budowlanego i z tej okazji Wojewódzki Inspektor oraz powiatowi inspektorzy otrzymali dyplomy od Głównego Inspektora.

Narada szkoleniowa dla służb nadzoru budowlanego województwa świętokrzyskiego

 

Narada szkoleniowa organów nadzoru budowlanego województwa lubelskiego
W dniach 21-22 listopada br. w Lublinie odbyła się narada szkoleniowa organów nadzoru budowlanego. Organizatorem wydarzenia był Dariusz Balwierz, Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentowali: Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Robert Wiktorski, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego.
Podczas narady uczestnicy podsumowali kwestie dotyczące działalności nadzoru budowlanego oraz przedyskutowali zagadnienia związane z przepisami prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego. Robert Wiktorski poprowadził wykład pt. „Dopuszczanie obiektów do użytkowania".
Korzystając z okazji Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wręczył Wojewódzkiemu Inspektorowi oraz powiatowym inspektorom dyplomy
z okazji przypadającego w tym roku Jubileuszu 20-lecia funkcjonowania nadzoru budowlanego.

Narada szkoleniowa organów nadzoru budowlanego województwa lubelskiego