Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Ważne informacje

Powrót
19.07.2024
Rozwiązania systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dla inżynierów budownictwa
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest dostosowana do obsługi przez inżynierów budownictwa. System od początku działania zapewnia odpowiednie rozwiązania dla tej grupy zawodowej. Rozwiązania systemu pozwalają inżynierom budownictwa odpowiednio na: wpisanie przedsiębiorcy do wykazu osób uprawnionych, wprowadzanie danych przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane odpowiedniej...
17.07.2024
Bezpieczeństwo instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych – 35. kurs w Akademii GUNB
Na platformie szkoleniowej Akademia GUNB udostępniliśmy nowy kurs. Został on przygotowany przez ekspertów Departamentu Inspekcji i Kontroli GUNB. Przedstawia wymogi, które dotyczą użytkowania i utrzymania instalacji gazowej oraz jej kontroli okresowych. Materiał szkoleniowy przedstawia obowiązki, które spoczywają na właścicielach lub zarządcach budynków mieszkalnych, związane z utrzymaniem...
17.07.2024
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przeszkoli ZUS z zakresu c-KOB
Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podpisali List Intencyjny. Dotyczy on współpracy w zakresie Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego - c-KOB. Podpisanie listu odbyło się 17 lipca br. „ZUS zamierza swoją dokumentację obiektów budowlanych prowadzić elektronicznie w systemie c-KOB. Stąd też potrzeba ścisłej współpracy obu...
16.07.2024
Silne burze! Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Zgodnie z powtarzającymi się prognozami zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w kraju pojawiają się gwałtowne burze. Mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu i grad. Możliwe są także przerwy w dostawie prądu. W związku z tym GINB przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o obowiązkach w tym zakresie. Niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą powodować...
10.07.2024
Publikujemy pytania i odpowiedzi po szkoleniu dla gmin z CEEB
W maju br. przeprowadziliśmy szkolenie online z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków pt. „CEEB dla gmin”. Łącznie, w ramach trzech terminów, przeszkoliliśmy blisko 2,5 tysiąca osób. Dla zainteresowanych publikujemy pytania i odpowiedzi, omawiane podczas szkolenia. Szkolenia „CEEB dla gmin” skierowane były do lokalnych administratorów systemu CEEB i osób, które obsługują ewidencję w zakresie...
09.07.2024
Ciekawe interpretacje GUNB – prawo jawne z księgi wieczystej a rzeczywisty stan prawny
Publikujemy 38 wydanie cyklu edukacyjnego: Ciekawe interpretacje GUNB. Opisujemy w nim wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dotyczy decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sprawa odnosiła się do umorzenia postępowania przez GINB z powodu braku interesu prawnego wnioskodawcy. Podstawą do tego był brak prawa własności ujawnionego w księdze wieczystej. Opis sprawy: Wojewoda po...
08.07.2024
GINB wręczyła decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych inżynierom z Mazowsza
Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, była gościem podczas uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych na Mazowszu. Młodzi inżynierowie złożyli ślubowanie i otrzymali decyzje, które uprawniają ich do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uroczystość odbyła się 8 lipca br. „Uzyskanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wymaga...
08.07.2024
2024 – rok ważnych jubileuszy dla nadzoru budowlanego
30 lat temu uchwalona została kluczowa ustawa Prawo budowlane. Ma ona fundamentalne znaczenie dla organizacji procesu budowlanego. Rok 2024 to rok również innych, ważnych jubileuszy dla nadzoru budowlanego. 25 lat temu utworzono terenowe jednostki nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, 20 lat temu, zaczęła obowiązywać...