Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Ważne informacje

Powrót
20.05.2022
Infrastrukturalne wsparcie dla terenowych jednostek nadzoru budowlanego
20 maja delegacja GUNB pod przewodnictwem Doroty Cabańskiej spotkała się z Marzeną Dębowską, Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację i wyzwania związane z funkcjonowaniem jednostki. Najważniejszą częścią spotkania było podpisanie  dokumentu porozumienia w sprawie przekazania do użytkowania na potrzeby WINB sprzętu komputerowego...
18.05.2022
Liczba deklaracji składanych do CEEB to 3 544 451 zgłoszeń (18.05.2022)
Na dzień 2022-05-18 złożono w systemie CEEB 3 582 059 deklaracji. w tym: Deklaracji typu A: 3 431 300 Deklaracji typu B: 150 759 Deklaracje złożone przez urzędnika – 270 5144, złożone online – 876 915 Deklaracje A złożone przez urzędnika – 260 7676, złożone online – 823 624 Deklaracje B złożone przez urzędnika – 97 468, złożone online – 5 3291 Liczba deklaracji dla źródeł ciepła uruchomionych...
18.05.2022
Integracja serwisu e-Budownictwo w organie AAB w Białej Podlaskiej
Zakończono z sukcesem integrację serwisu e-Budownictwo z programem dziedzinowym, z którego korzysta organ administracji architektoniczno-budowlanej w starostwie powiatowym w Białej Podlaskiej. Od końca ubiegłego roku e-Budownictwo, posiada interfejs dla zewnętrznych integratorów (API), co pozwala zautomatyzować wprowadzanie danych z wniosków wygenerowanych elektronicznie w naszym serwisie. Dzięki...
17.05.2022
Nowe funkcjonalności w systemie do obsługi CEEB
Dzisiaj chcieliśmy się trochę pochwalić.  Przedstawiamy listę nowych funkcjonalności w systemie do składania deklaracji CEEB, które udało nam się wprowadzić w ostatnich miesiącach. Zmiana filtrów wyszukiwania w zakładce Budynki i Deklaracje Dla urzędników obsługujących deklaracje CEEB w zakładce Budynki oraz Deklaracje dodaliśmy nowy filtr: Wpisz adres, który umożliwia wyszukiwanie adresów i...
16.05.2022
Cykl ciekawe interpretacje
Dziś nowy i bardzo interesujący temat z cyklu ciekawe interpretacje. Zapraszamy do lektury:   Czy jest możliwe przeniesienie decyzji o legalizacji samowoli budowlanej w trybie art. 40 ustawy – Prawo budowlane?  Ustawodawca przewidział w art. 40 ustawy – Prawo budowlane możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na:  budowę, o której mowa w art. 28 ustawy – Prawo budowlane;  wznowienie robót...
16.05.2022
Forum Inżynierskie – Polanica Zdrój
13 maja br. Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiciele Urzędu wzięli udział w Forum Inżynierskim organizowanym przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Spotkanie odbywało się w podziale na sesje: Sesja I Cyfryzacja w procesie budowlanym Sesja II Forma projektu budowlanego po zmianach w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniu Sesja III...
11.05.2022
Spotkanie dotyczące monitorowania działania i kompetencji Jednostek Oceny Technicznej i Krajowych Jednostek Oceny Technicznej
10 maja 2022 r., w naszej siedzibie, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Jednostek Oceny Technicznej i Krajowych Jednostek Oceny Technicznej. Organizatorem i gospodarzem spotkania był Departament Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Inicjatywa dotyczyła monitorowania działania i kompetencji tych jednostek oraz zakresu wyrobów budowlanych, dla których wydawane są krajowe...
10.05.2022
V posiedzenie Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
9 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Członków Zespołu powitała Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, spotkanie poprowadził Adam Baryłka, Przewodniczący Zespołu. Podczas pierwszej części spotkania Dorota Cabańska powitała nowych członków Zespołu, którzy dołączyli w ostatnim czasie, a są nimi: st. bryg. Ernest...
09.05.2022
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw
Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 1...