Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Uruchomiliśmy serwis komunikacji wewnętrznej pn. Forum budownictwa dla organów budowlanych w całym kraju

Powrót
Forum Budownictwa

W ostatnich dniach uruchomiliśmy Forum budownictwa dla organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Jest to serwis wewnętrzny administrowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, którego celem jest popularyzacja aktualnych działań GINB i wiedzy, nie tylko prawniczej.

Forum dedykujemy wszystkim organom budowlanym w całym kraju. Portal ma charakter informacyjno-edukacyjny, jest serwisem gromadzącym wiarygodne i rzetelne materiały z zakresu naszej wspólnej działalności.

Proponowane przez nas treści dają możliwość podniesienia kompetencji, poszerzenia wiedzy i zainteresowań, zapoznania się z bieżącymi informacjami i pracami legislacyjnymi w obszarze naszej właściwości.

Serwis jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pracowników nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej.

Jest to również centrum komunikacji wewnętrznej dzięki zainicjowanym, w poszczególnych kategoriach, dyskusjom. Wśród pierwszych przygotowanych, w ramach Forum, kategorii znajdują się m.in.:

  • Komunikacja wewnętrzna
  • Informacje GUNB
  • Systemy
  • Wyroby budowlane
  • Forum Organów NB
  • Forum Organów AAB.

Mamy nadzieję, że serwis będzie wspierał pracowników nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej, w całym kraju,  w codziennej pracy oraz profesjonalizacji zawodowej.

Forum budownictwa powstało, z inicjatywy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w odpowiedzi na pytania i wnioski zgłaszane przez przedstawicieli organów nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej.

Dostęp do forum odbywa się na podstawie zgłoszeń w Urzędach Wojewódzkich (organy AAB) i  WINB (organy nadzoru budowlanego).