Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Spotkanie z przedstawicielami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej szczebla wojewódzkiego

Powrót
Spotkanie z przedstawicielami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej szczebla wojewódzkiego

Cyfrowy projekt budowlany, założenia dotyczące elektronicznej książki obiektu budowlanego i uproszczenie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane były m.in. tematami kolejnego spotkania z przedstawicielami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej szczebla wojewódzkiego, które odbyło się 11 czerwca br.

Podczas spotkania prelegenci z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego omówili zmiany w ustawie – Prawo budowlane i w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dokonali także przeglądu orzecznictwa sądowoadministracyjnego dotyczącego postępowań prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej. Uczestnicy mieli również okazję bliżej zapoznać się ze zmianami w przepisach w zakresie wyrobów budowlanych.

Gospodarzem spotkania była Pani Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Spotkanie odbyło się wirtualnie i miało charakter jednodniowej wideokonferencji, organizowanej przez GUNB.