Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Seminarium Wyzwania współczesnego budownictwa

Powrót
Logo GUNB

20 czerwca br. odbyło się seminarium pt. „Wyzwania współczesnego budownictwa”.  

Pierwszą częścią wydarzenia była debata Q and A dotycząca domów do 70 m2, w której Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz eksperci z Ministerstwa Rozwoju i Technologii odpowiedzieli na pytania dot. uproszczonej procedury budowy domu do 70 m2. Zapis z debaty jest dostępny pod adresem: https://vimeo.com/event/2206224

W drugiej części seminarium odbyły się panele prezentacji zaproszonych gości. Przedstawiciel Departamentu Wyrobów Budowlanych z GUNB omówił temat pt. „Pobieranie próbek z wyrobów budowlanych składowanych na budowie”.

W przerwie między kolejnymi panelami Dorota Cabańska odpowiedziała na pytania mediów dotyczące projektów domów do 70 m2.

Seminarium przebiegało w trybie stacjonarnym w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii i było transmitowane na stronie internetowej MRiT oraz w social media.

Seminarium Wyzwania współczesnego budownictwa
Seminarium Wyzwania współczesnego budownictwa
Seminarium Wyzwania współczesnego budownictwa