Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Ruch budowlany w pierwszej połowie 2022 roku

Powrót
Ruch budowlany w pierwszej połowie 2022 roku

 

W I połowie 2022 roku wydano ogółem 84 909 decyzji o pozwoleniu na budowę dla 108 920 obiektów budowlanych, podczas gdy w I półroczu 2021 r. było ich 105 195 dla 128 631 obiektów, natomiast  w I półroczu 2020 r. wydano 89 301 pozwoleń dla 104 816 obiektów, a w I półroczu 2019 r. 95 538 pozwoleń dla 112 512 obiektów. Jest to spadek na poziomie 19,3% ogólnej liczby wydanych pozwoleń na budowę w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r.

W I półroczu 2022 r. w porównaniu do I półrocza 2021 nastąpił ogólny spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę, wzrost wystąpił w trzech kategoriach obiektów – obiekty na terenach zamkniętych, obiekty infrastruktury transportu i budowle wodne. W pozostałych kategoriach odnotowano spadki.

Na budowę budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych razem) w pierwszej połowie bieżącego roku wydano 54 925 pozwoleń. Jest to przeszło 64% ogólnej liczby wydanych w tym okresie pozwoleń na budowę. Natomiast w podobnym okresie 2021 i 2020 r. dla budynków mieszkalnych wydano odpowiednio 65 506 i 50 541 pozwoleń, a w 2019 r. 51 166. Widać tu zatem spadek poprzedniej tendencji wzrostowej.

W ogólnej liczbie pozwoleń na budynki mieszkalne są 51 444 pozwolenia na budownictwo jednorodzinne. Jest to spadek w stosunku do I półrocza roku 2021 (61 770 pozwoleń), natomiast w stosunku do I półrocza 2020 roku wciąż jeszcze jest to wzrost (48 121 pozwoleń) tak, jak i do I półrocza 2019 r. (48 730 pozwoleń). 

Najwięcej pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych wydano w województwie mazowieckim – 7 297, nieco mniej w województwach małopolskim – 5 935, wielkopolskim – 5 093, śląskim – 4 987, a najmniej w opolskim – 1 075.

W I połowie 2022 r. do organów administracji architektoniczno-budowlanej wpłynęło również 19 537 zgłoszeń budowy z projektem dla 19 815 obiektów. W tej liczbie jest 1 315 zgłoszeń budowy  1 392 budynków jednorodzinnych oraz 15 807 zgłoszeń budowy 15 960 obiektów sieci i 2 311 zgłoszeń budowy 2 357 stacji transformatorowych. 

Do użytkowania przekazano 100 213 obiektów budowlanych. W stosunku do I poł. 2021 (99 624) jest to wzrost o 0,6%, do I pół. 2020 roku (86 035 obiektów)jest to również wzrost o 16,5%.  Wśród obiektów oddanych do użytkowania ponad połowę stanowią budynki jednorodzinne, których oddano 55 551. Jest to więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. (52 501), 2020 r. (42 265) oraz więcej niż w I połowie 2019 r. (41 760).

Spadek natomiast wykazała liczba przekazanych do użytkowania budynków wielorodzinnych – 2 669. W pierwszej połowie 2021 r. roku oddano takich obiektów  3 288, czyli ponad 18% mniej.

W I półroczu 2022 roku zalegalizowano 554 obiekty budowlane, to wzrost o 56,5% w stosunku do podobnego okresu 2021 r. - 354 obiekty budowlane. Wśród nich jest m.in. 214 budynków jednorodzinnych, 61 budynków gospodarczo-inwentarskich i 65 budynków użyteczności publicznej, 48 budynków zamieszkania zbiorowego, hoteli i obiektów turystycznych. 139 obiektów to budynki pozostałe.

Organy nadzoru budowlanego wydały również 1 538 nakazów rozbiórki. Z tego 528 nakazów, wydano na podstawie art. 67 Prawa budowlanego, tj. z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektu, 805 nakazów, wydano na podstawie art. 49e i 49i Prawa budowlanego, tj. z tytułu samowoli budowlanej, 205 nakazów rozbiórki, wydano na podstawie art. 50a i 51 Prawa budowlanego, tj. z tytułu budowy niezgodnej z warunkami pozwolenia. W badanym okresie wykonano także 850 rozbiórek obiektów budowlanych, o 33% więcej niż w podobnym okresie roku 2021 – 639 rozbiórek.