Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Nowe funkcjonalności w systemie do obsługi CEEB

Powrót
liść

Dzisiaj chcieliśmy się trochę pochwalić.  Przedstawiamy listę nowych funkcjonalności w systemie do składania deklaracji CEEB, które udało nam się wprowadzić w ostatnich miesiącach.

  • Zmiana filtrów wyszukiwania w zakładce Budynki i Deklaracje

Dla urzędników obsługujących deklaracje CEEB w zakładce Budynki oraz Deklaracje dodaliśmy nowy filtr: Wpisz adres, który umożliwia wyszukiwanie adresów i deklaracji poprzez wpisanie całego lub części adresu (wyszukiwanie kontekstowe). Dodatkowo, utworzyliśmy możliwość wyszukiwania punktów adresowych poprzez uzupełnienie numeru budynku. Wprowadziliśmy analogiczne rozwiązanie w zakresie możliwości wyszukiwania Budynków i Deklaracji dla obywateli  – głównie z myślą o zarządcach, którzy dodają dużą liczbę deklaracji.

  • Dodanie możliwości edycji złożonej deklaracji

Wprowadziliśmy możliwość korygowania pomyłek w złożonych deklaracjach.

  • Utworzenie nowej roli w bazie CEEB „Administrator Wojewódzki”

Utworzyliśmy nowy profil w ramach bazy CEEB – Administrator Wojewódzki. Jest to profil, który posiada dostęp do bazy jedynie „do odczytu”. Nie ma możliwości dodawania deklaracji czy ich edycji. Celem utworzenia tej roli było przyznanie Administratorowi na poziomie województwa dostępu do danych statystycznych na poziomie województwa.

  • Utworzenie możliwości samodzielnego resetu hasła przez Administratorów Lokalnych w danej gminie.

Na stronie głównej ceeb.gov.pl po wyborze opcji Logowanie gmin dodaliśmy funkcjonalność, która umożliwia Administratorom Lokalnym dokonywania samodzielnego resetu hasła, w przypadku braku możliwości logowania.

  • Dodanie możliwości stopniowania uprawnień w ramach użytkowników w danej gminie

Wprowadziliśmy narzędzie administratora lokalnego w danej gminie przy tworzeniu kont użytkowników lokalnych. Teraz ma on możliwość przyznania dostępu – tylko do odczytu bądź pełnego dostępu do bazy CEEB.

Ale na tym nie poprzestajemy! Jeszcze w tym kwartale planujemy kolejne funkcjonalności, a są nimi:

  • Nowy panel zarządzania punktami adresowymi

Dodamy możliwość łączenia i usuwania punktów adresowych.

  • Nowa e-usługa – Sprawdź swoją deklarację

W odpowiedzi na zapotrzebowanie obywateli dotyczące informacji na temat statusu wprowadzanych papierowych deklaracji w gminach przygotujemy rozwiązanie, które pozwoli w wygodnej formie dowiedzieć się, czy deklaracja została już zapisana w systemie.

 loga