Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Wyniki naboru

Powrót

Informacje o wynikach naboru w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, Warszawa

 

Stanowisko główny specjalista ds. analiz biznesowych
Departamet/Biuro Departament Usług Cyfrowych
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 89015
Data ukazania się ogłoszenia 08.12.2021 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowisko starszy inspektor ds. kontroli
Departamet/Biuro Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 88462
Data ukazania się ogłoszenia 30.11.2021 r. 
Wynik naboru

Wybrana kandydatka: Katarzyna Skrobot, Warszawa

 

Stanowisko główny specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego
Departamet/Biuro Departament Usług Cyfrowych 
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 89145
Data ukazania się ogłoszenia 10.12.2021 r. 
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata 

 

Stanowisko specjalistads. kontroli
Departamet/Biuro Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej 
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 88463
Data ukazania się ogłoszenia 30.11.2021 r. 
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyborukandydatki/kandydata 

 

Stanowisko główny specjalista ds. architektury
Departamet/Biuro Departament Usług Cyfrowych
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 83924
Data ukazania się ogłoszenia 04.09.2021 r.
Wynik naboru

nie zatrudniono kandydatki/kandydata

 

Stanowisko główny specjalista ds. testowania
Departamet/Biuro Departament Usług Cyfrowych
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 88450
Data ukazania się ogłoszenia 27.11.2021 r.
Wynik naboru

Wybrany kandydat: Sławomir Chytrzyński

 

Stanowisko główny specjalista ds. zamówień publicznych
Departamet/Biuro Biuro Administracyjno-Finansowe
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 87952
Data ukazania się ogłoszenia 20.11.2021 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowisko główny specjalista ds. rozliczeń i finansów
Departamet/Biuro Departament Usług Cyfrowych
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 87761
Data ukazania się ogłoszenia 18.11.2021 r.
Wynik naboru

Wybrana kandydatka: Marta Patoka, Wołomin

 

Stanowisko główny specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego
Departamet/Biuro Departament Usług Cyfrowych
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 87073
Data ukazania się ogłoszenia 04.11.2021 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowisko specjalista ds. kontroli
Departamet/Biuro Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 86087
Data ukazania się ogłoszenia 16.10.2021 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowisko specjalista ds. orzecznictwa
Departamet/Biuro Departament Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 86403
Data ukazania się ogłoszenia 22.10.2021 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowisko inspektor ds. obsługi sekretarskiej Kierownictwa Urzędu
Departamet/Biuro Biuro Organizacyjne
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 84726
Data ukazania się ogłoszenia 22.09.2021 r.
Wynik naboru

Wybrana kandydatka: Beata Androsiuk, Warszawa

 

Stanowisko starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
Departamet/Biuro Biuro Administracyjno-Finansowe
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 86111
Data ukazania się ogłoszenia 16.10.2021 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowisko inspektor ds. obsługi sekretarskiej
Departamet/Biuro Departament Prawny
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 84965
Data ukazania się ogłoszenia 25.09.2021 r.
Wynik naboru

Wybrana kandydatka: Zofia Kontraktowicz, Warszawa

 

Stanowisko główny specjalista ds. bezpieczeństwa
Departamet/Biuro Departament Usług Cyfrowych
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 85104
Data ukazania się ogłoszenia 29.09.2021 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowisko starszy inspektor ds. orzecznictwa
Departamet/Biuro Departament Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 83958
Data ukazania się ogłoszenia 25.09.2021 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowisko

główny specjalista ds. analiz biznesowych
Departamet/Biuro Departament Usług Cyfrowych
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 83920
Data ukazania się ogłoszenia 04.09.2021 r.
Wynik naboru

Wybrany kandydat: Andrzej Jaworski, Skierniewice

 

Stanowisko główny specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego
Departamet/Biuro Departament Usług Cyfrowych
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 84964
Data ukazania się ogłoszenia 25.09.2021 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowisko główny specjalista ds. architektury
Departamet/Biuro Departament Usług Cyfrowych
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 83924
Data ukazania się ogłoszenia 04.09.2021 r.
Wynik naboru

Wybrany kandydat: Wojciech Michalski, Józefosław

 

Stanowisko starszy inspektor ds. kontroli
Departamet/Biuro Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 83989
Data ukazania się ogłoszenia 07.09.2021 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowisko główny specjalista ds. bezpieczeństwa
Departamet/Biuro Departament Usług Cyfrowych
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 83922
Data ukazania się ogłoszenia 04.09.2021 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowisko starszy inspektor ds. orzecznictwa
Departamet/Biuro Departament Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 83408
Data ukazania się ogłoszenia 25.08.2021 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowisko główny specjalista ds. testowania
Departamet/Biuro Departament Usług Cyfrowych
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 83210
Data ukazania się ogłoszenia 20.08.2021 r.
Wynik naboru

nie zatrudniono kandydatki/kandydata

 

Stanowisko radca prawny
Departamet/Biuro Departament Prawny
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 81117
Data ukazania się ogłoszenia 13.07.2021 r.
Wynik naboru

Wybrany kandydat: Karolina Majewska-Otawska, Warszawa

 

Stanowisko główny specjalista ds. orzecznictwa
Departamet/Biuro Departament Wyrobów Budowlanych
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 83229
Data ukazania się ogłoszenia 21.08.2021 r.
Wynik naboru

Wybrana kandydatka: Dagmara Szucka, Warszawa

 

Stanowisko starszy specjalista
Departamet/Biuro Biuro Administracyjno-Finansowe
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 82560
Data ukazania się ogłoszenia 06.08.2021 r.
Wynik naboru

Wybrana kandydatka: Katarzyna Reczek, Warszawa

 

Stanowisko główny specjalista ds. zamówień publicznych
ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Departamet/Biuro Biuro Administracyjno-Finansowe
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 82557
Data ukazania się ogłoszenia 06.08.2021 r.
Wynik naboru

Wybrana kandydatka: Małgorzata Wojciechowska, Kielce

 

Stanowisko starszy inspektor ds. kontroli
Departamet/Biuro Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej
Nr ogłoszenia w BIP KPRM 82911
Data ukazania się ogłoszenia 14.08.2021 r
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata