Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

GINB na tle administracji budowlanej w Polsce

Powrót

Przedstawiony rysunek prezentuje związki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z poszczególnymi organami administracji publicznej działającymi w obszarze budownictwa. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod hasłem Administracja w budownictwie.

schemat nadzoru budowlanego