Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Grudzień 2021

Powrót
30.12.2021

Rok 2021 w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego

Zbliżamy się do końca tego roku. Dla nas jest to okazja, aby podzielić się sukcesami. A jest i czym, ostatnie dwa lata to dla nas to czas wytężonej pracy i wielu zmian na polu procesu inwestycyjno-budowlanego oraz walki z niską emisją. Dołączyliśmy do cyberrewolucji i zainicjowaliśmy wiele zmian. Oto najciekawsze z nich. Pierwszym bardzo ważnym osiągnięciem, nad którym prace toczą się od 2020 r....
30.12.2021

System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych

Zakończyliśmy prace nad nowym System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych (e-SNRWB). W e-SNRWB, który jest wewnętrznym systemem dla organów nadzoru rynku wyrobów budowlanych, gromadzone są informacje o działaniach prowadzonych przezGłównego Inspektora oraz 16 wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanegow zakresie badania i kontrolowania wyrobów budowlanych. Dzięki nowym funkcjonalnościom...
30.12.2021

672 609 deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw w CEEB

1 lipca 2021 roku właściciele lub zarządcy budynków zostali zobowiązani do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do ewidencji konieczne jest zgłoszenie każdego źródła ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW, uruchomionego zarówno w budynku mieszkalnym  bądź niemieszkalnym.   Deklaracje dotyczące źródeł ciepła,...
28.12.2021

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym   Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej...
23.12.2021

24 grudnia 2021 r.

Z uwagi na dzień świąteczny, który przypada w tym roku na sobotę 25 grudnia, Wigilia tj. 24 grudnia 2021 r. jest w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego dniem wolnym od pracy. Przepraszamy Państwa za utrudnienia.
22.12.2021

Życzenia Świąteczne

21.12.2021

I Posiedzenie Zespołu doradczego GINB

20 grudnia br. w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odbyło się I posiedzenie Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wydarzenie zainaugurowała Dorota Cabańska, p.o. GINB. W mowie powitalnej podziękowała członkom Zespołu za przyjęcie zaproszenia do wspólnych prac i chęć wsparcia jej inicjatywy: „Zadanie to wymagać będzie trudu i zaangażowania. Jestem jednak...
17.12.2021

Posiedzenie Zespołu do spraw Krajowego planu działania w przypadku narażenia na radon

15 grudnia br., w formule on-line, odbyło się Posiedzenie Zespołu do spraw Krajowego planu działania w przypadku narażenia na radon, jego celem była ocena Krajowego planu radonowego w zakresie jego kompletności i aktualności. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia a jego zadaniem jest m.in. współpraca przy wdrażaniu krajowego planu działania.  Zasadniczym...
16.12.2021

V mysłowicka konferencja dotycząca niskiej emisji i zagrożeń z nią związanych

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) była jednym z tematów poruszanych podczas V mysłowickiej konferencji dotyczącej niskiej emisji i zagrożeń z nią związanych. Funkcjonowanie CEEB i jej główne założenia zaprezentowała szeroko i omówiła Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w części: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Element Zintegrowanego Systemu...
16.12.2021

Wieczór Wigilijny w Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

14 grudnia Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wzięła udział w wieczorze świątecznym współpracowników i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Organizatorem spotkania był Prezes Stowarzyszenia - Adam Baryłka. Podczas wydarzenia Dorota Cabańska złożyła wszystkim uczestnikom życzenia: „…w tym szczególnym czasie przepełnionym radością i...

Strony