Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Listopad 2021

Powrót
30.11.2021

Narada szkoleniowa sędziów i rzeczników Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego.

W miniony piątek, 26 listopada br., w Warszawie odbyła się wspólna narada szkoleniowa sędziów i rzeczników Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. Nasz Urząd podczas wydarzenia reprezentował Grzegorz Polak, zastępca dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych. Podczas wystąpienia przedstawił temat cyfryzacji procesu budowlanego oraz omówił bieżące...
29.11.2021

Jubileusz 75-lecia SITPMB FSNT NOT oraz miesięcznika „Materiały Budowlane”

Jubileusz 75-lecia istnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej oraz miesięcznika „Materiały Budowlane zgromadził 26 listopada br. na gali swoich sympatyków. Spotkanie uroczyście otworzył dr inż. Adam Baryłka, Prezes Stowarzyszenia, a następnie przywitał wszystkich zgromadzonych....
26.11.2021

II Etap Konkursu architektonicznego 70 m2

Sąd Konkursowy dopuścił do II etapu Konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2  39 opracowań studialnych tj. wstępnych koncepcji architektonicznych. Tym samym wkroczyliśmy w II etap Konkursu, który obejmuje przygotowanie prac konkursowych, czyli projektów koncepcyjnych. Ostateczny termin składania prac konkursowych upływa 22.12.2021 r....
25.11.2021

Uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju” nadanych przez Ministra Obrony Narodowej

24 listopada br. w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju" nadanego przez Ministra Obrony Narodowej pracownikom naszego Urzędu.Na spotkanie przybył również Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie pułkownik Zdzisław Małkowski, który razem z Dorotą Cabańską, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wręczył...
25.11.2021

Zakończono prace nad rozbudową systemu RWDZ

Najważniejszą wdrożoną zmianą jest budowa interfejsu API, dzięki któremu RWDZ będzie mógł pobierać dane z innych systemów w pełni automatycznie. Będzie możliwa integracja nowego RWDZ m. in. z programem dziedzinowym do obsługi procesów budowlanych wykorzystywanym w starostwach powiatowych, serwisem e-Budownictwo i innymi, powstającymi w przyszłości rozwiązaniami IT. Połączenie systemu RWDZ, do...
24.11.2021

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego jako Beneficjent projektu pt. „Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE)”

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego jako Beneficjent projektu pt. „Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE)", organizuje cykl szkoleń dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Na szkoleniu przedstawimy proces wprowadzania danych z deklaracji papierowej do aplikacji CEEB oraz omówimy zasady działania nowej funkcjonalności -  „Raport”. Do udziału w szkoleniu...
24.11.2021

e-SNRWB - nowy elektroniczny Systemem Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych

Nowy elektroniczny System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych (e-SNRWB), przygotowywany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, wszedł w fazę testów. W testach poza pracownikami GUNB bierze udział dwudziestu przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego z 16 województw. Mamy do przetestowania ponad 20 scenariuszy, przy czym w każdym scenariuszu zawartych jest od 5 do 15 przypadków...
23.11.2021

II spotkanie grupy roboczej z przedstawicielami urzędów wojewódzkich

18 listopada br. odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli GUNB z pracownikami urzędów wojewódzkich, którzy współpracują z nami w ramach grupy roboczej, aby wspólnie opracować wytyczne dla wszystkich urzędów, jak nanosić poprawki w cyfrowym projekcie budowlanym w II instancji w trybie odwoławczym. Potrzeba stworzenia jednolitych rekomendacji dla wszystkich urzędów II instancji wynikała z...
22.11.2021

XXIII Gala Budownictwa

W miniony piątek, 19 listopada w Teatrze Rozrywki w Chorzowie odbyła się XXIII Gala Budownictwa. Wydarzenie co roku gromadzi przedstawicieli branży budowlanej, ekspertów, fachowców, praktyków i przedstawicieli środowiska naukowego, przedstawicieli władz państwowych oraz wszystkich sympatyków branży. W trakcie uroczystości wyróżnieni otrzymali nagrody i tytuły kolejnych Edycji Konkursu „Śląskie...
19.11.2021

Gala Kreator Budownictwa Roku 2021

Już po raz jedenasty, w ramach projektu Kreator Budownictwa Roku, nagrody otrzymały osoby, firmy oraz produkty i inwestycje wyróżniające się oraz kreujące nowe trendy na rynku budowlanym. Galę uroczyście otworzył prof. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a następnie Bartłomiej Stecki, zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie...

Strony