Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Październik 2021

Powrót
29.10.2021

V warsztaty z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego dotyczące propozycji zmian w Prawie Budowlanym

To już piąte spotkanie warsztatowe w sprawie propozycji zmian do Prawa budowlanego. Posiedzenie przedstawicieli organów wojewódzkich i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odbyło się 29 października br., tradycyjnie w formule online. Warsztaty objęły problematykę dotyczącą: odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego za realizowaną inwestycję uproszczenia procedur egzekucji administracyjnej...
29.10.2021

API serwisu e-Budownictwo. Zapraszamy do współpracy

Od 1 października br. serwis e-Budownictwo posiada interfejs programowania aplikacji (API), umożliwiający pobieranie danych z zapisanych w nim wniosków do lokalnych systemów dziedzinowych, z których korzysta część organów administracji architektoniczno-budowlanej w starostwach powiatowych i Urzędach Wojewódzkich. Celem udostępnienia API jest, aby dane wprowadzane przez użytkownika w aplikacji e-...
28.10.2021

Konferencja Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

W dniach 28-29 października br. w Wojanowie odbyła się konferencja Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej pt. „Zagadnienia związane z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego". Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentowali: Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Grzegorz Polak Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych i Tomasz...
28.10.2021

Przegląd wydarzeń i spotkań 26-28.10.2021

28.10.2021 Warsztaty szkoleniowe w Wiśle W dniach 26-28 października br. w Wiśle odbywała się wspólna konferencja organów nadzoru budowlanego administracji architektoniczno-budowlanej oraz izb okręgowych inżynierów i architektów z terenu Małopolski. Spotkanie miało formę warsztatów szkoleniowych. Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Podczas...
26.10.2021

Podpis elektroniczny w procesie inwestycyjno-budowlanym. Przewodnik dla organów AAB

W Starterze dla organów AAB/NB udostępniliśmy przewodnik dotyczący podpisu elektronicznego. Przewodnik dedykowany jest organom administracji architektoniczno-budowlanej (AAB).  Jest kompendium wiedzy na temat podpisu elektronicznego wymaganego w codziennej pracy organów. Najwięcej uwagi poświęciliśmy zastosowaniu e-podpisu w procedurze zatwierdzania projektu budowlanego. W przewodniku poruszamy...
21.10.2021

Akademia Czystego Powietrza – II edycja 2021 r.

21 października br., w ramach II edycji Akademii Czystego Powietrza, Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zaprezentowała Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków – CEEB. Tematem przewodnim wydarzenia były Uchwały antysmogowe i Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowe obowiązki Podczas webinarium Dorota Cabańska omówiła: cele, dla których utworzono CEEB pierwszą...
21.10.2021

60-lecie Technicznej Kontroli Zapór w Polsce

Z okazji przypadającego w tym roku 60-lecia Technicznej Kontroli Zapór w Polsce, 19 października br. w Ośrodku Głównym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbyło się Seminarium dotyczące omówienia działalności państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących. Wydarzenie było poświęcone jubileuszowi oraz historii TKZ w Polsce....
19.10.2021

IV warsztaty z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego dotyczące propozycji zmian w Prawie budowlanym

Czwarte spotkanie warsztatowe w sprawie propozycji zmian do Prawa budowlanego odbyło się 15 października br., w formule online. Tematyka warsztatów dotyczyła przede wszystkim przepisów i orzecznictwa sądów w zakresie kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego z...
18.10.2021

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

15 października br., w trybie zdalnym, odbyło się posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. W spotkaniu uczestniczyli również wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego z Gdańska i Krakowa oraz przedstawiciele GUNB i Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z wrześniowego posiedzenia RWB, uczestnicy obrad omówili  kwestie dotyczące sporządzania wojewódzkich rocznych...
18.10.2021

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym

Szanowni Państwo, brak  szczelności  i  sprawności  urządzeń  spalających  paliwa, instalacji  kominowych  i  gazowych  oraz  brak  drożności  i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów.  Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. W związku z...

Strony