Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Maj 2021

Powrót
31.05.2021

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych – maj 2021

W czwartek 27 maja odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. Rada zaproponowała uzupełnienie Informacji o kontroli rynku wyrobów budowlanych w 2020 r. o analizy problemów związanych z nadzorem nad wyrobami budowlanymi. Wnioski wynikające z tych analiz umożliwią podniesienie skuteczności i efektywności działań organów nadzoru. Na posiedzeniu zaprezentowana została koncepcja...
27.05.2021

Start szkoleń CEEB dla urzędów gmin

26 maja ruszyły szkolenia dla gmin i urzędów marszałkowskich dotyczące procesu wpisywania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Pierwsze spotkanie z cyklu kilkunastu zaplanowanych szkoleń odbyło się dla gmin i powiatów należących do województwa wielkopolskiego. Od 1 lipca 2021 właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych przybywa ustawowy obowiązek składania...
25.05.2021

Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące zasad znakowania wyrobów budowlanych będących zestawami i składnikami zestawów. W związku z pytaniami kierowanymi do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Punktu Kontaktowego ds. wyrobów budowlanych, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał stanowisko dotyczące zasad znakowania wyrobów budowlanych będących zestawami i składnikami...