Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Kwiecień 2021

Powrót
23.04.2021

Ruszyły prace nad porozumieniem w zakresie korzystania ze stron e-budownictwo przez organy

14 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego dotyczące porozumienia wymaganego do wprowadzenia kluczowych zmian funkcjonalnych strony e-budownictwo, polegających na wprowadzeniu możliwości przesyłania cyfrowego projektu budowlanego do organów przez Internet. Na spotkaniu zespół ds. cyfryzacji w GUNB przedstawił koncepcję konta urzędu strony e-...
22.04.2021

Konsultacje z organami i izbami na temat elektronicznego dziennika budowy

Trwają prace analityczne przy budowie systemu elektronicznego dziennika budowy. W czwartek 29 i w środę 21 kwietnia odbyły się spotkania Wojewódzkimi i Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego z województwa świętokrzyskiego, Małopolski i Mazowsza oraz przedstawicielami izb zawodowych w ramach rozpoczętego cyklu konsultacji z interesariuszami na temat rozwiązań funkcjonalnych przyszłej...
13.04.2021

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych – kwiecień 2021

W czwartek 8 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. Omówiona została metodologia przeprowadzania przez organy nadzoru budowlanego analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa, którą należy przeprowadzić przed  kontrolą. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, z wyłączeniem pobierania próbek wyrobu budowlanego w trybie bez kontroli, stosuje się przepisy...
02.04.2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 i potrwa do 30 września tego roku. Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat pyta mieszkańców Polski „ilu nas jest", „kim jesteśmy", „jak żyjemy" oraz o inne istotne kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. Wyniki spisu są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą. W tym trudnym okresie...