Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Listopad 2020

Powrót
26.11.2020

Spotkanie na temat odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

W środę 25 listopada zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krzysztof Piątek wziął udział we wspólnej naradzie szkoleniowej sędziów i rzeczników Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z Wojewódzkimi oraz Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego. Podczas spotkania szczegółowo zostały omówione procedury dotyczące wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego z zakresu...
24.11.2020

Powołanie Komitetu Sterującego Projektu ZONE

24 listopada br. odbyło się spotkanie inicjujące powołanie Komitetu Sterującego projektu ZONE (Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji), który realizowany będzie w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023. Podczas spotkania Dorota Cabańska, Przewodnicząca Komitetu Sterującego, przedstawiła członków Komitetu oraz zakres prowadzonych i planowanych prac w projekcie. W...
16.11.2020

Robocze spotkanie Rady Wyrobów Budowlanych w nowym składzie

Ponad 30 postulatów związanych z funkcjonowaniem nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych sformułowała Rada Wyrobów Budowlanych, zebrana w nowym składzie na drugim posiedzeniu w czwartek 12.11.2020 r. Przyjęte do dyskusji postulaty członkowie RWB będą sukcesywnie omawiali w czasie spotkań Rady z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Kolejne posiedzenie Rady zostało zaplanowane za niecały...
05.11.2020

Porozumienie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisane!

W dniu 4 listopada 2020 r. podpisaliśmy porozumienie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowaniu projektu budowy Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). W naszym urzędzie powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), narzędzie informatyczne służące do gromadzenia informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła we wszystkich budynkach w całym kraju....
02.11.2020

Spotkanie z WINB i przedstawicielami Wojewodów

30 października 2020 r. odbyło się spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego i przedstawicielami Wojewodów w nowej formule cyklicznych, kwartalnych spotkań pracowników organów wojewódzkich z zespołem GUNB. Podczas spotkania realizowanego w trybie zdalnym omówiliśmy problematykę stosowania przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach...