Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Wrzesień 2020

Powrót
29.09.2020

Wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego w sprawie art. 12 ustawy COVID-19

W części: Wyjaśnienia przepisów prawa budowlanego, w zakładce: Wyjaśnienia przepisów Prawa budowlanego - Inne została zamieszczona interpretacja przepisów Prawa budowlanego pt. „W sprawie art. 12 ustawy COVID-19".
28.09.2020

Gala konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

W salach Zamku Królewskiego w Warszawie 23 września br. odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.". Jednym z honorowych patronów konkursu jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Przedstawiciel GINB uczestniczy także w pracach jury. W gali finałowej tegorocznej edycji „Modernizacji Roku & Budowy XXI w.". wzięła udział p.o. Głównego Inspektora Nadzoru...
25.09.2020

Dzień Budowlanych 2020

Z okazji Dnia Budowlanych Pracownikom nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz całej branży budowlanej składam serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz realizacji zamierzonych celów. Bardzo dziękuję za trud, poświęcenie i zaangażowanie wkładane w codzienną pracę na rzecz polskiego...
23.09.2020

Budownictwo w trosce o zasoby energii. Porozumienie z NCBR

21 września podpisaliśmy porozumienie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczące współpracy przy przedsięwzięciu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”. Celem projektu zainicjowanego przez NCBR jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologię prefabrykowaną lub modułową w konstrukcji budynków.  Dotyczy to budownictwa jedno- i wielorodzinnego o zerowym lub niemal...
21.09.2020

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

W GUNB rozpoczniemy budowę nowego systemu, który pomoże w walce ze smogiem. Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przewiduje przegłosowana 17 września przez Sejm, a dzień wcześniej przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druk nr...
20.09.2020

Forum Ekonomiczne 2020 w Karpaczu

9 września na Forum Ekonomicznym w Karpaczu odbył się panel E-budownictwo - przełom w procesie inwestycyjno-budowlanym. W dyskusji, którą poprowadził red. Bartosz Bednarz, wzięli udział następujący paneliści: Robert Nowicki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju  Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, GUNB Wojciech Gwizdak, Sekretarz, Krajowa Rada Izby Architektów RP...
18.09.2020

Już we wrześniu pierwszy warsztat szkoleniowy on-line

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, GINB zaprasza pracowników terenowych organów nadzoru budowlanego i  administracji architektoniczno-budowlanej na warsztat on-line dotyczący nowelizacji ustawy – Prawo budowlane. Warsztat odbędzie się 25 września 2020 r. w godzinach 9:00 – 14.30. Ze względu na dużą liczbę osób zainteresowanych udziałem, a także z uwagi na ograniczenia techniczne, czynny udział w...
16.09.2020

Stanowisko Głównego Geodety Kraju w sprawie klauzulowania map

W lipcu br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i niektórych innych ustaw, która wprowadziła istotne zmiany nie tylko w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, ale również  w ustawie Prawo budowlane. Szczególnie istotne są nowe regulacje, które stanowią, że zarówno mapa do celów projektowych, jak i mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej muszą zostać...
08.09.2020

Perspektywa zmian w działaniu nadzoru budowlanego

Nowe wyzwania, ale i nowe możliwości stają przed organami nadzoru budowlanego w Polsce – powiedział wiceminister rozwoju Robert Nowicki na spotkaniu z kierownictwem i pracownikami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Spotkanie odbyło się 7 września br. w siedzibie Ministerstwa. Minister Nowicki podziękował za ciężką i odpowiedzialną pracę wykonywaną na co dzień przez nadzór budowlany. Podkreślił...
04.09.2020

Finał Konkursu „Budowa Roku” 2019

W siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie 3 września br. odbyło się wręczenie nagród w jubileuszowej XXX edycji Konkursu „Budowa Roku”, którego organizatorem jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Podczas uroczystego otwarcia gali gratulacje laureatom i uczestnikom złożyła p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska. Podkreśliła znaczący wkład,...