Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Maj 2020

Powrót
21.05.2020

Komunikat GINB w sprawie zmian dotyczących biegu terminów

Szanowni Państwo, 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), zwana dalej „ustawą zmieniającą”. Na podstawie art. 46 pkt 20 ustawy zmieniającej uchylone zostały art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach...