Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Czerwiec 2019

Powrót
28.06.2019

Komunikat

Komunikat w sprawie zmiany przepisu przejściowego § 14 rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym w Dzienniku Ustaw z 25 czerwca 2019 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości...
27.06.2019

Gala z okazji zakończenia konkursu Budowa Roku 2018

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek 25 czerwca br. wziął udział w finałowej gali XXIX edycji Konkursu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa „Budowa Roku". Konkurs jest jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów wyróżniających się inwestycji polskiego budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego.Na tegoroczną uroczystość wręczenia nagród, zorganizowaną w...
24.06.2019

Seminarium z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego w województwie łódzkim

Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Kulbicki oraz dyrektor Departamentu Administracji Architektoniczno – Budowlanej GUNB Daniel Biegalski 4 czerwca br. uczestniczyli w XVI edycji seminarium szkoleniowego wojewody łódzkiego z cyklu: „Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz proces budowlany w świetle ustawy Prawo budowlane"....
06.06.2019

XXXVI Ogólnopolska narada nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej

Po raz 36 na ogólnopolskiej naradzie szkoleniowej spotkali się z kierownictwem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego kierownicy i pracownicy wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego oraz komórek urzędów wojewódzkich właściwych w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej.Organizatorami narady, która odbyła się 29-31 maja br. w Zielonej Górze, byli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego...