Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Zasady nadzoru rynku wyrobów budowlanych – nowy kurs w Akademii GUNB

Powrót

Na platformie szkoleniowej Akademia GUNB udostępniliśmy nowy kurs. Przedstawia on zasady organizacji nadzoru rynku wyrobów budowlanych, a także organy właściwe do prowadzenia kontroli wyrobów budowlanych i zakres ich działania.

Cel kursu 

Celem kursu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku wyrobów budowlanych. Dzięki szkoleniu zyskają oni wiedzę w zakresie obowiązków i uprawnień organów kontrolnych skierowanych wobec podmiotów i osób wprowadzających do obrotu i udostępniających na rynku krajowym wyroby budowlane. 

Czego dowiesz się z kursu 

 • na czym polega nadzorowanie rynku produktów, 
 • które organy są odpowiedzialne za nadzór rynku wyrobów budowlanych w Polsce, a także jakie mają zadania i uprawnienia, 
 • jaki jest cel kontroli wyrobów budowlanych, 
 • czym jest Punkt Kontaktowy ds. wyrobów budowlanych i jak działa. 

Dla kogo jest to szkolenie 

Kurs jest przeznaczony dla:

 • producentów, importerów i sprzedawców, czyli ogólnie dla uczestników rynku wyrobów budowlanych,
 • urzędników pracujących w organach nadzoru budowlanego szczebla wojewódzkiego,
 • wszystkich osób, które interesują się zagadnieniem rynku wyrobów budowlanych.    

Akademia GUNB

Akademia GUNB to platforma szkoleniowa przygotowana przez ekspertów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. To nowoczesne, centrum edukacyjne. Dzięki niemu GUNB może wspierać, poprzez edukację, uczestników procesu budowlanego, urzędników pracujących w organach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno - budowlanej (AAB)  oraz obywateli.  

Z Akademii GUNB mogą korzystać wszystkie osoby z branży budowlanej i zainteresowani tematami z zakresu budownictwa oraz wyrobów budowlanych.

Na platformie można znaleźć już 14 szkoleń. Dotyczą one m.in. usług cyfrowych wdrażanych przez GUNB (EDB, c-KOB, eBudownictwo, e-CRUB), podpisu elektronicznego i procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Baza szkoleń jest stale rozwijana – systematycznie pojawia się nowe szkolenie odpowiadające na potrzeby użytkowników.

Akademia GUNB to:

 • Bezpłatne szkolenia dla wszystkich
 • Programy szkoleń przygotowane przez specjalistów
 • Ekspercka wiedza dostępna 24/7
 • Certyfikaty
 • Nowoczesna i różnorodna formuła szkoleniowa
 • Rosnące zainteresowanie i pozytywne opinie kursantów

Zobacz szkolenia Akademii GUNB : akademia.gunb.gov.pl