Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Wyłoniono zwycięzców Konkursu architektonicznego na domy 70 m2

Powrót
Polski Ład

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego zakończył się proces oceny nadesłanych prac w ramach Konkursu architektonicznego na projekty domów o powierzchni zabudowy do 70 m2, który realizowany jest w ramach programu Polski Ład. Tym samym zakończono etap prac nad wyborem koncepcji i rozpoczęto etap związany z przygotowaniem projektów budowlanych.

Za przygotowanie projektów koncepcyjnych Sąd Konkursowy postanowił przyznać nagrodę 38 pracom. Ich autorzy otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu budowlanego. Projekty opracowane na bazie prac konkursowych zostaną udostępnione bezpłatnie inwestorom w II kwartale 2022 r. do wykorzystania przy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Przypomnijmy, że celem Konkursu jest wyłonienie projektów koncepcyjnych o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych. Dzięki Konkursowi szansę na  powszechne zaistnienie zyskają najlepsze, dostępne i uniwersalne rozwiązania architektoniczne. W dłuższej perspektywie wyłonione projekty mają szansę podnieść jakość estetyczną polskiego krajobrazu, zwiększyć harmonię i ład przestrzeni z zabudową indywidualną.

Lista zwycięzców.

Prace konkursowe.