Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Współpraca z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa przy wdrożeniu Elektronicznego Dziennika Budowy

Powrót

W związku planowaną cyfryzacją dziennika budowy i uruchomieniem aplikacji Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB) od 27 stycznia br. , podjęliśmy współpracę z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Celem współpracy jest zapewnienie uczestnikom procesu budowlanego wsparcia merytorycznego przy prowadzeniu Elektronicznego Dziennika Budowy. Efektem naszej współpracy będą szkolenia dla przedstawicieli okręgowych Izb oraz materiały dydaktyczne przygotowane przez nas według wytycznych i sugestii Izby, a które  przeznaczone będą dla kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego i projektantów  prowadzących nadzór autorki nad budową. Z Elektronicznego Dziennika Budowy będą korzystać przede wszystkim branżyści, dlatego położenie nacisku na edukację i poszerzanie kompetencji cyfrowych tych uczestników procesu budowlanego jest wymagane dla sukcesu projektu. 

O aplikacji EDB

EDB jest przełomem dla cyfryzacji w budownictwie. System został zrealizowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego z myślą o wygodzie użytkowników, w oparciu o nowe przepisy prawa budowlanego i najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem na budowie. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Na placu budowy często występują trudne warunki pracy. Dlatego oprócz wersji na komputer, dostępnej dla użytkowników z poziomu przeglądarki internetowej, powstała prosta w obsłudze aplikacja mobilna. EDB można uruchomić na każdym smartfonie bez żadnego specjalistycznego sprzętu i bez stałego dostępu do internetu. EDB jako narzędzie pracy inwestora i kierownika budowy. Aplikacja EDB oferuje szereg ułatwień w procesie zarządzania budową. Inwestorzy i kierownicy budowy mogą skorzystać z następujących funkcji:

  • szybkie i proste składanie elektronicznego wniosku o wydanie dziennika budowy do organów administracji architektoniczno-budowlanej (aab) i nadzoru budowlanego (nb),
  • powierzanie obowiązków i określanie ram czasowych pracy geodety i uczestników procesu budowlanego,
  • wygodne monitorowanie wpisów i dokumentacji budowy online 24/7,
  • automatyczne wpisy dotyczące przyjęcia i powierzania obowiązków uczestnikom procesu budowlanego,
  • łatwa korekta wpisów,
  • prosta edycja statusów, zamknięcie dziennika jednym kliknięciem w aplikacji.

Strona aplikacji EDB: www.gunb.gov.pl/strona/edb

Pytania i odpowiedzi: www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi-0#EDB