Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Współpraca GUNB z Krajową Izbą Kominiarzy i Międzywojewódzkim Cechem Kominiarzy

Powrót
Współpraca GUNB z Krajową Izbą Kominiarzy i Międzywojewódzkim Cechem Kominiarzy

Czyste powietrze i walka ze smogiem to obecnie priorytety w skali całego kraju. GUNB realizując budowę Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), aktywnie się w te działania angażuje. A wspierają nas w tym: Międzywojewódzki Cech Kominiarzy i Krajowa Izba Kominiarzy – organizacje, dla których ochrona środowiska, walka ze smogiem i lepsze powietrze są kluczowe.  

CEEB to baza, której celem jest poprawa jakości powietrza i likwidacja głównej przyczyny jego zanieczyszczeń, tj. emisji substancji powodujących smog. Dane, które zostaną zebrane będą stanowiły podstawę m.in. do realizacji programów wymiany starych kotłów grzewczych, polityki niskoemisyjnej oraz przyznawania funduszy na działania wpływające na poprawę jakości powietrza.

Dlatego tak ważne jest, aby możliwie szybko znalazły się w niej informacje o wykorzystywanych w Polsce źródłach ciepła i spalania paliw. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z kominiarzami, którzy mając bezpośredni kontakt z użytkownikami urządzeń grzewczych, przy okazji np.: przeglądów kominiarskich będą zwracać ich uwagę na konieczność dbania o środowisko oraz przypominać i zachęcać do złożenia deklaracji do ewidencji.

Jesteśmy przekonani, że współpraca będzie owocna i wkrótce będziemy cieszyć się jej efektami.  

Przypominamy: złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe dla każdego właściciela / zarządcy budynku, w którym jest zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW. Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., natomiast dla źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.