Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

V posiedzenie Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Powrót
Wykład przedstawiciela Szkoły Głównej Państwowej Straży Pożarnej

9 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Członków Zespołu powitała Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, spotkanie poprowadził Adam Baryłka, Przewodniczący Zespołu.

Podczas pierwszej części spotkania Dorota Cabańska powitała nowych członków Zespołu, którzy dołączyli w ostatnim czasie, a są nimi:

  1. st. bryg. Ernest Ziębaczewski – Dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  2. st. bryg. Rafał Szczypta – Zastępca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  3. mł. bryg. Karol Mojski – Naczelnik Wydziału Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Biurze Przeciwdziałania Zagrożeniom, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Po części oficjalnej głos zabrali członkowie. Problematyka spotkania objęła następujące tematy:

  • Nowoczesna inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w cyfryzacji procesów budowlanych
  • Mapa cyfryzacji procedur w procesie inwestycyjno-budowlanym
  • Nowelizacja ustawy Prawo budowlane dot. procesu cyfryzacji – informacja dot. przygotowywanych przepisów związanych z procesem budowlanym
  • Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – założenia i stan realizacji

Pierwszy temat pt. Nowoczesna inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w cyfryzacji procesów budowlanych zaprezentował i omówił szczegółowo prof. dr hab. inż. Adam Krasuski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Kolejne tematy przedstawili przedstawiciele GUNB, którzy zaprezentowali następne etapy w procesie cyfryzacji budownictwa i związane z tym cele, planowane kroki związane z nowelizacją ustawy Prawo budowlane, w tym przygotowywane zmiany przepisów dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego, założenia i przygotowanie GUNB do planów wprowadzenia EKOB, czyli Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego.

Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej.

Misją Zespołu jest zapewnienie fachowego i specjalistycznego doradztwa w zakresie następujących obszarów: orzecznictwo administracyjne w obszarach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, działalność kontrolna w obszarach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego, usprawnienia i zmiany legislacyjne w obszarze budownictwa, współpraca pomiędzy organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej a sektorem prywatnym.

Członkowie Zespołu obradują na posiedzeniach, których organizatorem jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Dyskusja członków
Wykład Grzegorza Polaka
Posiedzenie zespołu doradczego