Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Szkolenie z systemu EZD RP dla nadzoru budowlanego

Powrót
EZD

Od dzisiaj, w naszej siedzibie w Warszawie, odbywa się szkolenie dla jednostek samorządowych nadzoru budowlanego z obsługi nowego systemu do zarządzania elektroniczną dokumentacją - EZD RP.  W szkoleniu uczestniczą przedstawiciele 53 PINB i 2 WINB (z Kielc i Wrocławia), którzy zdecydowali się na uczestnictwo w programie pilotażowym systemu EZD RP. W sumie zgłosiło się 120 osób. Osobne szkolenia przewidziano dla pracowników kancelarii, koordynatorów i pracowników merytorycznych i przedstawicieli kierownictwa jednostek. Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie programu. Każdy z uczestników będzie miał dostęp do samodzielnej stacji roboczej z systemem EZD RP. To ogromny zastrzyk wiedzy.

Uczestników szkolenia powitał na samym początku Grzegorz Polak, Dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych GUNB, który podkreślił znaczenie, jakie ma w dobie cyfryzacji procedur budowlanych sprawna obsługa dokumentów elektronicznych, które spływają od obywateli.

Szkolenie potrwa aż do 20.09 2022 r. i jest organizowane przez państwowy instytut badawczy NASK, który odpowiada za budowę systemu EZD RP i, wspólnie z GUNB, za jego wdrożenie w nadzorze budowlanym.