Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Spotkanie z przedstawicielami organów administracji architektoniczno-budowlanej województwa mazowieckiego

Powrót
Uczestnicy spotkania

Ponad 80 przedstawicieli z organów administracji architektoniczno-budowlanej województwa mazowieckiego uczestniczyło w spotkaniu, które zorganizowała Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, 9 listopada br. w murach Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Uczestników powitali Dorota Cabańska oraz Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu

Architektury, Budownictwa i Geodezji  MRiT. Podczas uroczystego otwarcia wydarzenia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podziękowała inicjatorce spotkania:

- Nasz dzisiejszy zjazd to inicjatywa, której autorem jest Pani Dyrektor Aleksandra Krzoska z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.  Serdecznie jej za ten pomysł dziękuję, ponieważ wpisuje się on w nasze aktualne działania związane z procesem cyfryzacji w organach budowlanych oraz ze zmianami przepisów Prawa budowlanego, które będą miały wpływ m.in. na znaczące przyśpieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Następnie Dorota Cabańska wyjaśniła motyw przewodni inicjatywy:

- Nasze wydarzenie to okazja do wymiany doświadczeń i opinii oraz dyskusji w szerokim gronie organów administracji architektoniczno-budowlanej z terenu Mazowsza. Tematem przewodnim dzisiejszej inicjatywy jest Omówienie możliwości usprawnień i ujednolicenie funkcjonowania organów administracji architektoniczno-budowlanej województwa mazowieckiego. Traktujemy to zagadnienie jako element większego projektu, który planujemy wdrożyć w całym kraju.  Jednak na początku chcemy przeprowadzić swoisty pilotaż wśród organów na obszarze Mazowsza. Stąd pomysł na dzisiejsze spotkanie i rozmowę z Państwem.

W kolejnych panelach odbyły się następujące wykłady:

  • Aleksandra Krzoska, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Omówienie możliwości usprawnień i ujednolicenie funkcjonowania organów administracji architektoniczno-budowlanej województwa mazowieckiego
    • Grzegorz Polak, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych GUNB - Omówienie zagadnień związanych z cyfryzacją i współpraca w tym zakresie pomiędzy GUNB a organami administracji architektoniczno-budowlanej województwa mazowieckiego
    • Tomasz Rutkowski, główny specjalista w Departamencie Usług Cyfrowych GUNB - Bezpieczeństwo funkcjonowania systemów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Wydarzenie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi oraz dyskusja wszystkich panelistów.

Otwarcie spotkania
Dorota Cabańska
Adam Baryłka
Tomasz Rutkowski
Wykład Aleksandry Krzoskiej