Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

SOPAB – najnowsze funkcjonalności w systemie

Powrót
Na monitorze komputera włączona strona Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

Rozwój Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) trwa. Wprowadziliśmy do systemu nowe funkcjonalności. Ulepszyliśmy także funkcje już wdrożone i rozszerzyliśmy ich zakres.

Zmiany  wprowadzone w ostatnim czasie to m.in. generowanie sprawozdań B-06 dla GUS, automatyczne wyliczanie terminów w sprawie i możliwość dodania informacji o opłatach skarbowych.

Dalszy rozwój funkcjonalności ma na celu usprawnienie organom prowadzenia postępowań administracyjnych w budownictwie.

Nowości i modyfikacje w SOPAB

Najważniejsze zmiany w systemie SOPAB z punktu widzenia użytkownika to:

  • generowanie sprawozdań B-06 dla GUS,
  • automatyczne wyliczanie terminów w sprawie z uwzględnieniem powodów wstrzymania,
  • możliwość dodania informacji o opłatach skarbowych.

Modyfikacje w systemie dotyczyły także:

  • udoskonalenia filtrowania spraw i formularzy dodawania pisma,
  • wprowadzenie automatycznych podpowiedzi przy dodawaniu obiektu budowlanego w sprawach PB-16, PB-16a, PB-17, PB-17a.

Korzyści

Nowe funkcjonalności przyczynią się do zmniejszenia nakładu pracy manualnej i tym samym oszczędzą czas, a także dostarczą bardziej kompleksową informację o prowadzonych sprawach.

Przełoży się to na szybsze i bardziej efektywne wprowadzanie danych w postępowaniach budowlanych prowadzonych w SOPAB.

Priorytety na najbliższą przyszłość

Funkcjonalności w systemie SOPAB cały czas są rozwijane.

We współpracy z użytkownikami systemu, czyli wybranymi organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, pracujemy nad wprowadzeniem m.in. kolejnych sprawozdań do GUS, powiadomień administratora, spersonalizowanych etykiet użytkowników na liście spraw czy utworzeniem w systemie nowych ról.

Cele SOPAB

SOPAB to pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski, centralny i zintegrowany system do prowadzenia postępowań administracyjnych w budownictwie.

SOPAB ma na celu:

  • usprawnienie działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
  • wsparcie w sprostaniu wyzwaniom cyfryzującego się świata poprzez zapewnienie nowoczesnych narzędzi pracy (oprogramowanie, szkolenia).

Więcej na stronie eBudownictwo (gunb.gov.pl)