Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Ruch budowlany w 2022 roku

Powrót
plac budowy

W 2022 roku wydano ogółem 162 388 decyzji o pozwoleniu na budowę dla 206 187 obiektów budowlanych, podczas gdy w 2021 r. wydano 219 986 pozwoleń dla 269 291 obiektów, a w 2020 r. wydano 200 541 pozwoleń dla 236 190 obiektów.

 

Spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę wynosi 26,2% w stosunku do 2021 r. i 19,0 % w stosunku do 2020 r.

 

W 2022 r. w porównaniu do lat 2021 i 2020 spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę nastąpił we wszystkich kategoriach w odniesieniu do roku 2021, natomiast w odniesieniu do roku 2020 w 6 kategoriach, w 4 nastąpiły wzrosty.

Na budowę budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych razem) w 2022 roku wydano 129 422 pozwolenia. Dla porównania w 2021 r. dla budynków mieszkalnych wydano 135 858 pozwoleń, a w 2020 r. 111 932. W 2022 r. liczba pozwoleń na budynki mieszkalne jest o 4,7% niższa niż w roku poprzedzającym i o 15,6% wyższa niż w 2020 roku.

W ogólnej liczbie pozwoleń na budynki mieszkalne jest 113 803 pozwolenia na budownictwo jednorodzinne. Jest to więc o 11,3% mniej, w stosunku do ubiegłego roku (128 357 pozwoleń), ale o 6,9% więcej w odniesieniu do 2020 r. (106 470 pozwoleń). 

Najwięcej pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych wydano w województwach: mazowieckim – 17 814, małopolskim – 13 292, śląskim – 10 721 i wielkopolskim – 10 662, najmniej w opolskim – 2 275.

W 2022 r. do organów administracji architektoniczno-budowlanej wpłynęło również 40 288 zgłoszeń budowy z projektem dla 41 077 obiektów. Liczba ta obejmuje 2 825 zgłoszeń budowy 2 927 budynków jednorodzinnych oraz 34 749 zgłoszeń budowy 35 279 obiektów sieci i 2 553 zgłoszenia budowy 2 600 stacji transformatorowych. 

Do użytkowania przekazano 213 991 obiektów budowlanych. W stosunku do 2021 r. (213 898) to mały wzrost o 0,043%, a w stosunku do 2020 roku (196 548 obiektów)jest to wzrost o 8,9%.

Wśród obiektów oddanych do użytkowania ponad połowę stanowią budynki jednorodzinne, których oddano 116 710. Jest to więcej o blisko 4,0% niż w 2021 r. (112 253) oraz o 19,4% więcej niż w 2020 r. (97 711).

Liczba przekazanych do użytkowania budynków wielorodzinnych w 2022 r. spadła do 6 251 obiektów. W 2021 roku oddano takich obiektów 6 582, czyli spadek wynosi 5,03%, w 2020 r. liczba ta wynosiła (5 625), więc w stosunku do tego roku nadal odnotowujemy wzrost w wysokości 11,13%.

W 2022 r. zalegalizowano 1 208 obiektów budowlanych, w 2021 roku zalegalizowano 896 obiektów budowlanych, a w 2020 r. –  było ich 527. Wśród nich są m.in. 564 budynki jednorodzinne, 133 budynki użyteczności publicznej, a 202 obiekty to budynki pozostałe.

Organy nadzoru budowlanego wydały również 3 360 nakazów rozbiórki. Z tego:

  • art. 49e Prawa budowlanego, tj. z tytułu samowoli budowlanej – 1 666
  • art. 49i Prawa budowlanego, tj. wynikających z niedopełnienia obowiązków związanych z uproszczonym postępowaniem legalizacyjnym, w tym z ekspertyzy technicznej obiektu - 129
  • art. 50a i 51 Prawa budowlanego, tj. z tytułu budowy niezgodnej z warunkami pozwolenia - 516
  • art. 67 Prawa budowlanego, tj. z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektu - 1 049

W badanym roku wykonano także 1 871 rozbiórek obiektów budowlanych.

W 2022 r. wszczęto ponadto 546 postępowań egzekucyjnych, najwięcej 276 postępowań z tytułu samowoli budowlanej.

Tabele ze szczegółowymi danymi są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/ruch-budowlany