Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Projekt SOPAB na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

Powrót
Na zdjęciu: na biurku stoi komputer z wyświetloną stroną Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie: projektsopab.gunb.gov.pl/. Po obu stronach komputera stoją zielone rośliny doniczkowe.

W Ministerstwie Cyfryzacji 10 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Tematem było zakończenie projektu pn. „System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) – w wersji MVP”, realizowanego przez GUNB od czerwca 2022 roku do końca 2023 roku. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji pozytywnie zaopiniował raport końcowy projektu.

Budowa systemu SOPAB podzielona jest na kilka etapów.

Projekt „System do obsługi postepowań administracyjnych w budownictwie (SOPAB) – w wersji MVP” to pierwszy etap budowy systemu, dedykowanego organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w którym powstała podstawowa wersja systemu.  Etap ten został zrealizowany w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd, działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”. Projekt był finansowany z Funduszy Europejskich.

Projekt monitorował Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

Prezentacja wyników SOPAB

Podczas posiedzenia wyniki projektu SOPAB w wersji MVP zaprezentowała Maria Ostaszewska-Cichocka, naczelnik Wydziału ds. Rozwoju Usług Cyfrowych w Budownictwie w Departamencie Usług Cyfrowych w GUNB. Przedstawiła m.in. ostateczny budżet, zakres i terminy wdrożenia poszczególnych produktów projektu. Omówiła także efektywność projektu.

Finalnie raport końcowy projektu został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

Cele SOPAB

SOPAB to pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski, centralny i zintegrowany system do prowadzenia postępowań administracyjnych w budownictwie.

SOPAB ma na celu:

  • usprawnienie działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
  • wsparcie w sprostaniu wyzwaniom cyfryzującego się świata poprzez zapewnienie nowoczesnych narzędzi pracy (oprogramowanie, sprzęt komputerowy, szkolenia).

 

Więcej na stronie:  System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (gunb.gov.pl)