Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

Powrót
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

28 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. W posiedzeniu uczestniczyli dwaj nowo powołani członkowie: prof. dr hab. Tomasz Kisilewicz, oraz dr inż. Maciej Gruszczyński.

W związku z rządowym projektem ustawy o krajowym systemie nadzoru rynku produktów objętych unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, Rada zarekomendowała jej uzupełnienie o:

● w ustawie o wyrobach budowlanych - nałożenie obowiązku informowania przez organy nadzoru producentów wyrobów budowlanych o pobraniu do badań próbek wyrobów budowlanych oraz możliwości żądania dokumentów i wyjaśnień podczas pobierania próbek wyrobów budowlanych z wyrobów składowanych na budowie,

● w ustawie Prawo budowlane - upoważnienie wojewódzkich organów nadzoru budowlanego, do prowadzenia kontroli na budowach w zakresie stosowania wyrobów budowlanych.

 

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Cyklicznie zbiera się na posiedzeniach, na których formułuje wnioski i rekomendacje w zakresie przepisów i procedur postępowania w obszarze wyrobów budowlanych.