Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

Powrót
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

Zakończyło się trzecie w tym roku posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. Odbyło się 13 czerwca w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Otworzył je Przewodniczący Rady.

Rada Wyrobów Budowlanych jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Podczas posiedzeń omawiane są sprawy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych, jak też sprawy bieżące, które dotyczą wyrobów czy kwestie wymagające wyjaśnienia lub wypracowania stanowiska.

Omawiane tematy

Podczas posiedzenia przedstawiono informację sprawozdawczą z działalności organów nadzoru rynku wyrobów budowlanych za 2023 rok.

Ważnym tematem spotkania było rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych CPR (Construction Products Regulation). Członkowie zapoznali się z informacjami na temat jego ostatecznej wersji.

Członkowie Rady przyjęli także protokół nr 2/2024 z ostatniego posiedzenia Rady Wyrobów Budowlanych.

Skład Rady

W skład Rady Wyrobów Budowlanych wchodzą członkowie powołani przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W posiedzeniach mogą brać udział przedstawiciele ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a także wybrani Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Budowlanego.

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych