Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Odpowiedzialność karna w prawie budowlanym – nowy kurs w Akademii GUNB

Powrót

Najnowszy kurs Akademii GUNB dotyczy odpowiedzialności karnej w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Odpowiedzialność karna nałożona jest na sprawcę czynu społecznie niebezpiecznego. Czyn taki jest zabroniony pod groźbą kary przez ustawę, która obowiązuje w czasie jego popełnienia.

Kodeks karny określa zasady, które muszą wystąpić, aby dana osoba odpowiadała karnie. Karze podlega tylko osoba, która popełniła czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę, która obowiązuje w czasie popełnienia tego czynu. 

Cel szkolenia  

Kurs przedstawia zagadnienia, które dotyczą odpowiedzialności karnej w budownictwie.

Jego celem jest zwiększenie świadomości kursantów w zakresie odpowiedzialności karnej, jaka spoczywa na uczestnikach procesu budowlanego. Odpowiedzialność dotyczy również osób, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.   

Czego dowiesz się z kursu 

Szkolenie przedstawia następujące zagadnienia: 

 • kto i w jakich sytuacjach podlega odpowiedzialności karnej w budownictwie,  
 • jakie kary grożą za popełnienie czynów skutkujących odpowiedzialność karną
  w budownictwie.

Dla kogo jest to szkolenie  

 • uczestników procesu budowlanego,
 • osób, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
 • urzędników pracujących w organach AAB i NB szczebla powiatowego i wojewódzkiego.

 Akademia GUNB  

Akademia GUNB to platforma szkoleniowa przygotowana przez ekspertów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. To nowoczesne, centrum edukacyjne. Dzięki niemu GUNB może wspierać, poprzez edukację, uczestników procesu budowlanego, urzędników pracujących w organach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej (AAB)  oraz obywateli.   

Z Akademii GUNB mogą korzystać wszystkie osoby z branży budowlanej i zainteresowani tematami z zakresu budownictwa oraz wyrobów budowlanych. 

Na platformie można znaleźć już 24 szkolenia. Dotyczą one m.in. usług cyfrowych wdrażanych przez GUNB (EDB, c-KOB, eBudownictwo, e-CRUB), podpisu elektronicznego i procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.  

Baza szkoleń jest stale rozwijana – systematycznie pojawiają się nowe szkolenia odpowiadające na potrzeby użytkowników. 

Akademia GUNB to: 

 • Bezpłatne szkolenia dla wszystkich 
 • Programy szkoleń przygotowane przez specjalistów 
 • Ekspercka wiedza dostępna 24/7 
 • Certyfikaty 
 • Nowoczesna i różnorodna formuła szkoleniowa 
 • Rosnące zainteresowanie i pozytywne opinie kursantów 

Zobacz szkolenia Akademii GUNB : akademia.gunb.gov.pl