Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Nowy kurs na Akademii GUNB - rozpatrywanie skarg przez organy nadzoru budowlanego

Powrót

Na platformie szkoleniowej Akademia GUNB udostępniliśmy kolejny, już 18, kurs. Uczestnik szkolenia pozna rodzaje i klasyfikację skarg. Szkolenie prezentuje także zasady  i sposoby ich załatwiania przez organy nadzoru budowlanego.

Każdy obywatel ma prawo złożyć skargę na organ administracji publicznej, w sytuacji gdy uzna, że został nieodpowiednio obsłużony. Skarga może dotyczyć  sprawy indywidualnej, która - w ocenie danej osoby - wymaga interwencji organu administracji publicznej. W prezentowanym kursie omawiane są  kwestie skarg w sprawach z zakresu prawa budowlanego.

Cel kursu 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy pracowników terenowych organów nadzoru budowlanego  na temat trybu i terminów obsługiwania skarg. Nabyta wiedza pozwoli między innymi zmniejszyć ryzyko nieterminowego ich załatwiania. Szkolenie pozwoli także usprawnić pracę organu.

Dla kogo kurs

Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla pracowników nadzoru budowlanego szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Może z niego skorzystać także każda osoba, która chce poznać zasady i terminy związane ze składaniem i sposobem obsługiwania skarg.

Zawartość kursu 

Uczestnik kursu dowie się:

  • co może być przedmiotem skargi, 
  • jakie przepisy regulują sposób ich załatwiania,
  • w jaki sposób rozpatrywane są skargi w sprawach indywidualnych (zarówno wniesione przez stronę, jak i osobę, która nie jest stroną postępowania).

Akademia GUNB

Akademia GUNB to platforma szkoleniowa przygotowana przez ekspertów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. To nowoczesne, centrum edukacyjne. Dzięki niemu GUNB może wspierać, poprzez edukację, uczestników procesu budowlanego, urzędników pracujących w organach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno - budowlanej (AAB)  oraz obywateli.  

Z Akademii GUNB mogą korzystać wszystkie osoby z branży budowlanej i zainteresowani tematami z zakresu budownictwa oraz wyrobów budowlanych.

Na platformie można znaleźć już 18 szkoleń. Dotyczą one m.in. usług cyfrowych wdrażanych przez GUNB (EDB, c-KOB, eBudownictwo, e-CRUB), podpisu elektronicznego, procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Baza szkoleń jest stale rozwijana – systematycznie pojawia się nowe szkolenie odpowiadające na potrzeby użytkowników.

Akademia GUNB to:

  • Bezpłatne szkolenia dla wszystkich
  • Programy szkoleń przygotowane przez specjalistów
  • Ekspercka wiedza dostępna 24/7
  • Certyfikaty
  • Nowoczesna i różnorodna formuła szkoleniowa
  • Rosnące zainteresowanie i pozytywne opinie kursantów

Zobacz szkolenia Akademii GUNB : akademia.gunb.gov.pl