Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Nowe powołania do Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Powrót
Nowe powołania do Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Na pokładzie, powołanego do życia w grudniu 2021 r., Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego witamy nowych członków. Są nimi:

  • mgr inż. arch. Emanuela Jankowska z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego   
  • mgr inż. arch. Bogumił Krawieczyński z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego 

Nowym członkom dziękujemy za wsparcie i wzmocnienie szeregu ekspertów.

Zespół doradczy GINB to projekt ekspercki, który ma misję zapewnienia fachowego i specjalistycznego doradztwa w obszarach: orzecznictwa administracyjnego administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, działalności kontrolnej administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, usprawnień w obszarze budownictwa, współpracy pomiędzy organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej a sektorem prywatnym.