Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Małopolskie Warsztaty Inżyniera pod patronatem GINB

Powrót

III Małopolskie Warsztaty Inżyniera zgromadziły uczestników z branży budowlanej, przedstawicieli okręgowych izb inżynierów architektów, nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Odbywają się pod patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniach 4-6 czerwca br. Warsztaty otworzyła Dorota Cabańska, GINB.

Wszyscy, w różnym stopniu uczestniczymy, w procesie inwestycyjno-budowlanym, obowiązują nas te same przepisy prawa lecz każdy odgrywa swoją, odrębną rolę tak jak organy nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej czy eksperci zrzeszeni w Izbach. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wzajemnie wspierali się wiedzą, doświadczeniem i praktyką, którą możemy wymieniać podczas takich wydarzeń jak Małopolskie Warsztaty Inżyniera – powiedziała podczas otwarcia Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kluczowe tematy do omówienia

Tematyka warsztatów skupiona była na zagadnieniach z obszaru prawa budowlanego. Uczestnicy omówili m. in. kwestie związane z odpowiedzialnością zawodową, projektem technicznym, ochroną konserwatorską czy cyfryzacją.

W drugim dniu warsztatów eksperci z Departamentu Usług Cyfrowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego omówili:

  • Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB),
  • i Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego (c-KOB).

Uczestnikom zostały zaprezentowane główne funkcjonalności CEEB, działania usprawniające system realizowane w GUNB i plany rozwojowe na przyszłość. Podczas panelu dot. c-KOB wyjaśniono m. in. prowadzenie książki w formie cyfrowej i uzupełnianie wpisów.

Uczestnicy zapoznali się także z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Organizatorzy cyklicznych warsztatów

Organizatorami Małopolskich Warsztatów Inżyniera są: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP.