Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Kwartalne spotkanie roboczo-informacyjne z organami wojewódzkimi

Powrót
Prezentacja

14 stycznia br., w formule hybrydowej, odbyło się kwartalne spotkanie roboczo-informacyjne przedstawicieli GUNB z wojewódzkimi organami terenowymi administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Spotkanie uroczyście otworzyła Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

„Przed nami rok wielu, kolejnych, nowych wyzwań i zadań, których realizacja przyniesie konkretne zmiany. Tylko od nas zależy ich efekt końcowy. Razem  z całym Urzędem deklaruję ze swojej strony pomoc i pełną współpracę w tym zakresie. Skoro jako nadzór budowlany jesteśmy niejako jedną instytucją, wzajemne wsparcie powinno być naszym celem we wszystkich, podejmowanych działaniach.

Jesteśmy organami administracji publicznej, wykonujemy trudne i odpowiedzialne zadania 
w służbie Państwa i Społeczeństwa. Naszą misją jest przede wszystkim wsparcie i niezbędna pomoc obywatelom, dlatego pamiętajmy o tym wykonując naszą bieżącą pracę”.

Podczas spotkania prelegenci omówili następujące tematy: 

  • Plany związane z cyfryzacją w 2022 r.,
  • Klauzula ostateczności na elektronicznym (cyfrowym) pozwoleniu na budowę,
  • Działania kontrolne i prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy w sektorze budowlanym – plany 3-letniej strategii podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy na lata 2022-24,
  • Aktualne problemy orzecznictwa w sprawach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej,
  • Udział konserwatora zabytków w postępowaniach prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego,
  • Obiekty małej architektury na placach zabaw lub innych miejscach stanowiących infrastrukturę sportowo- rekreacyjną w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników,
  • RWDZ – nowe funkcjonalności.

Ponadto zaproszeni goście specjalni zaprezentowali tematy:

  • EZD w organach nadzoru budowlanego - Mariusz Madejczyk, dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. Informatyzacji
  • Działania kontrolne i prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy w sektorze budowlanym – plany 3-letniej strategii podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy na lata 2022-24 Pan - Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy. 

Kwartalne spotkania roboczo-informacyjne z wojewódzkimi organami terenowymi administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego odbywają się od wielu lat i mają charakter cykliczny. Ich celem jest przede wszystkim wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z bieżącą praktyką kontrolną i orzeczniczą.

Dorota Cabańska
Otwarcie spotkania