Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Komunikat nr 342/2016 ws. wyników badań próbek 20.06.2017

Powrót

Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej GUNB, zostały opublikowane wyniki badań próbek wyrobów budowlanych przeprowadzonych na zlecenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozycja 361