Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Już jest nowy system Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Powrót
portal zone

18 września rusza nowy, poszerzony system Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, na zlecenie Ministra Rozwoju i Technologii, odpowiadał za techniczne prace związane z zaprojektowaniem, zbudowaniem i uruchomieniem systemu.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zbudował system CEEB zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przepisy zostały opublikowane 28 października 2020 r. i zostały uprzednio pozytywnie zaopiniowane przez stronę społeczną i samorządową to jest członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

Zgodnie z tymi przepisami prowadzenie rejestru powierzono Ministrowi Rozwoju i Technologii, który zlecił GUNB techniczne prace związane z zaprojektowaniem, zbudowaniem i uruchomieniem systemu.

Deklaracje przez CEEB od 1 lipca 2021 r.

Możliwość składania deklaracji przez CEEB jest już dostępna od 1 lipca 2021 r. W ciągu ostatnich dwóch lat powstał system, który stworzy kompletną bazę danych o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w całym kraju.

Nowe możliwości dla głównych użytkowników

1. Właściciele nieruchomości zyskują dostęp do nowych e-usług

Właściciele nieruchomości realizowali dotychczas poprzez CEEB obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1 MW. Mieli także możliwość sprawdzenia danych dotyczących złożonych deklaracji.

W nowym systemie zyskają nowe e-usługi, dzięki którym mogą dodatkowo:

 • zamówić on-line przegląd przewodów kominowych (a później pobrać e-protokół z przeglądu),
 • zamówić on-line inwentaryzację budynku (a po inwentaryzacji zobaczyć, wygenerować i pobrać uproszczony audyt energetyczny),
 • zgłosić niepokojące zjawisko związane z zanieczyszczeniem powietrza, zgłosić tzw. „kopciucha”,
 • sprawdzić osobę uprawnioną.

W systemie CEEB właściciele uzyskają praktycznie nieograniczony dostęp do dokumentów dotyczących nieruchomości. Dodatkowo, dzięki zebranym i przetwarzanym danym system będzie sugerował, z którego programu warto skorzystać, by wykonać np. termomodernizację budynku.

2. Przedsiębiorcy – nowe obowiązki i nowe możliwości

Kominiarze i wszystkie inne osoby z uprawnieniami do przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych będą pracować w systemie CEEB.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca:

 • zapisze się do wykazu osób uprawnionych (nowa możliwość złożenia wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych w CEEB),
 • sporządzi elektroniczny protokół (e-protokół) w systemie CEEB ze wszystkich przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych,
 • odbierze zamówienia,
 • zobaczy dokumentację związaną z przeglądami przewodów kominowych,
 • usprawni, ujednolici i usystematyzuje obieg i charakter swoich dokumentów.

3. Urzędnicy – wsparcie przy wykonywaniu zadań

Nowy system CEEB wesprze pracę urzędników, którzy zajmują się ochroną środowiska w urzędach różnego szczebla.

a)      pracownicy urzędów gminnych/miejskich oraz strażnicy gminni/miejscy mogą:

 • zbierać dane w sposób elektroniczny, co zagwarantuje ich jednorodność,
 • weryfikować i/lub wypełnić elektroniczny formularz inwentaryzacji budynku,
 • korzystać z CEEBmapy w celu identyfikacji budynków,
 • korzystać z modułu analitycznego i CEEBmapy w celu planowania polityk niskoemisyjnych na swoim terenie.

b)      urzędnicy w inspektoratach ochrony środowiska mogą:

 • sporządzić elektroniczny protokół,
 • zweryfikować i/lub wypełnić formularz inwentaryzacji budynku,
 • korzystać w codziennej pracy z modułu analitycznego.

c)       urzędnicy w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej mogą:

 • wprowadzać dane dotyczące świadczeń z pomocy społecznej – wprowadzane dane dotyczą dodatku mieszkaniowego, energetycznego, zasiłku celowego.

4. Urzędnicy w instytucjach dysponujących środkami publicznymi na ochronę powietrza 

Nowy system CEEB wspiera również pracę urzędów, które są dysponentami środków publicznych na ochronę powietrza.

Te instytucje to m.in.:

 • urzędy marszałkowskie,
 • gminy i związki międzygminne,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),
 • Narodowy Fundusz Ochrony środowiska (NFOŚiGW) i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),
 • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Urzędnicy powyższych instytucji mogą:

 • wprowadzać dane dotyczące udzielania różnych form wsparcia finansowego,
 • wprowadzać dane dotyczące programów pomocowych,
 • przeglądać dane dotyczące finansowania czy dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, niskoemisyjnych, remontowych i innych  związanych z ochroną powietrza.

To wszystko dostępne z jednego  miejsca Portalu CEEB dostępnego pod adresem zone.gunb.gov.pl.

Platforma e-learningowa dla użytkowników

Wszyscy użytkownicy nowego systemu CEEB mają dostęp do platformy e-learningowej. Na platformie dostępne są materiały filmowe, które pokazują w jaki sposób korzystać z nowego systemu CEEB.

Portal Zone

Formularz kontaktowy