Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Jeden z pierwszych kursów Akademii GUNB dostępny na platformie PARP

Powrót

Na platformie edukacyjnej PARP udostępniony został kurs GUNB dotyczący procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę. To jeden z pierwszych kursów Akademii GUNB, z którego od teraz mogą korzystać nowi użytkownicy.

O kursie

Kurs „Pozwolenie na budowę krok po kroku” został przygotowany przez ekspertów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dedykowany jest wszystkim osobom, które planują rozpocząć inwestycję, jaką jest budowa domu.  

Kurs podzielony jest  na 3 rozdziały – w każdym dostępne są 2 lekcje. W sumie jest ich 6. Przejście kursu zajmuje około 3 godzin. Każdy rozdział zakończony jest testem, który pomaga sprawdzić nabytą wiedzę.

Kurs dostępny jest  po zarejestrowaniu się, bezpłatnie na:

GUNB edukuje

- Cieszę się, że nasze szkolenia w ramach Akademii GUNB zyskują coraz większą popularność, a dzięki takim współpracom, jak ta z PARP-em, mogą docierać do jeszcze szerszego grona zainteresowanych odbiorców – mówi Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Działania edukacyjne Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego mają na celu wsparcie obywateli w realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Poza szkoleniami i współpracą edukacyjną z instytucjami, GUNB od sierpnia ub.r. prowadzi platformę edukacyjną Akademię GUNB. Na chwilę obecną dostępnych jest tu 10 szkoleń, a oferta Akademii stale się poszerza.

Dla kogo kurs „Pozwolenie na budowę krok po kroku”

Kurs „Pozwolenie na budowę krok po kroku” przeznaczony jest dla wszystkich osób, które planują inwestycję i szukają kompleksowych informacji o tym, jak złożyć wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłosić budowę.

Czego można się nauczyć

To zbiór podstawowych informacji dotyczących kolejnych kroków, jakie należy podjąć, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Obejmuje też przypadki, w których nie trzeba uzyskiwać tej decyzji administracyjnej.

Kurs zawiera odpowiedzi między innymi na pytania:
- Jaka ustawa reguluje proces inwestycyjny?
- Czy planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę?
- Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?
- Gdzie znaleźć wzór wniosku o pozwolenie na budowę?
- Jakie dokumenty dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę?
- Na co zwraca uwagę organ po otrzymaniu wniosku o pozwolenie na budowę?