Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Infrastrukturalne wsparcie dla terenowych jednostek nadzoru budowlanego

Powrót
Dorota Cabańska podpisuje porozumienie z Mazowieckim WINB

20 maja delegacja GUNB pod przewodnictwem Doroty Cabańskiej spotkała się z Marzeną Dębowską, Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację i wyzwania związane z funkcjonowaniem jednostki. Najważniejszą częścią spotkania było podpisanie  dokumentu porozumienia w sprawie przekazania do użytkowania na potrzeby WINB sprzętu komputerowego zakupionego z budżetu GUNB w ramach wsparcia technicznego jednostek wojewódzkich nadzoru budowlanego w procesie transformacji cyfrowej. W poprzednim roku Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego podjęła aktywne działania na rzecz wzmocnienia technicznego i finansowego nadzoru budowlanego w kraju. Zwieńczeniem tych działań jest  m.in. przekazanie sprzętu technicznego i podpisanie porozumień o ich przekazaniu do wojewódzkich organów nadzoru budowlanego.  Łączna wartość przekazanych środków w postaci dodatkowego sprzętu w tym roku wyniesie 380 tys. zł.