Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

GUNB szkoli na Śląsku

Powrót

W środę,17 maja 2023 roku, gościliśmy na warsztatach szkoleniowych przedstawicieli okręgowej izby inżynierów budownictwa. Brali w nim udział także pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z województwa śląskiego. Spotkanie otworzyła Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Tematyka

Tematyka wydarzenia poświęcona była współpracy organów izby z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.

- Proces inwestycyjno-budowlany związany jest z różnymi przepisami prawa. Uczestniczy w nim wiele instytucji. Ogromną rolę w nim odgrywają nasze organy i eksperci zrzeszeni w ramach Izb. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy się w tym cyklu życia obiektu budowlanego wzajemnie wspierali się wiedzą, doświadczeniem i praktyką – mówiła Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, otwierając spotkanie.

O czym mówiliśmy

Przedstawiciele naszego urzędu omówili cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego. Przedstawili projekty i rozwiązania prawne. Zaprezentowali także aktualne kwestie orzecznicze organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Kiedy i gdzie

Warsztaty szkoleniowe trwały od 17 do 19 maja br. w Wiśle.

Organizator

Organizatorem warsztatów szkoleniowych była Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Merytorycznego wsparcia udzielił Dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.