Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

GINB wręczyła decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych inżynierom z Mazowsza

Powrót
Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, była gościem podczas uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych na Mazowszu. Młodzi inżynierowie złożyli ślubowanie i otrzymali decyzje, które uprawniają ich do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uroczystość odbyła się 8 lipca br.

„Uzyskanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wymaga odpowiedniego wykształcenia, praktyki i zdania najważniejszego egzaminu, który potwierdza umiejętności i ogromną wiedzę w obszarze budownictwa. Cieszę się, że nasza branża zyskuje nowych fachowców.” – powiedziała podczas uroczystości Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Środowisko inżynierów i nadzór budowlany

Bezpieczeństwo, za które kierownicy budów odpowiadają na co dzień, to priorytet całej branży budowlanej, w tym również nadzoru budowlanego. Ważna jest zatem udana współpraca między nadzorem budowlanym, a środowiskiem inżynierów. Oba te środowiska niejednokrotnie działały ze sobą przy wielu przedsięwzięciach.

Uroczyste wręczenie uprawnień

Tradycyjnie, na zakończenie każdej sesji egzaminacyjnej organizowane jest uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych. Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, osobiście pogratulowała nowo mianowanym inżynierom budownictwa.

Młodzi inżynierowie złożyli ślubowanie i otrzymali m.in. z rąk Szefowej GUNB decyzje, które uprawniają ich do wstąpienia w szeregi Izby Inżynierów Budownictwa. Daje to prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Organizatorami wydarzenia są:

 • Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej,
 • Przewodniczący Okręgowej Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uroczystość odbyła się 8 lipca w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej.

Sesja egzaminacyjna

43. sesja egzaminacyjna w całej Polsce odbyła się 24 maja br. W woj. mazowieckim pomyślny wynik uzyskało 429 osób.

Egzamin zdawany był dla specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlanej
 • inżynieryjno-drogowej
 • inżynieryjno-mostowej
 • inżynieryjno-kolejowej (KOB)
 • inżynieryjno-kolejowej (SRK)
 • inżynieryjno-hydrotechnicznej
 • instalacyjno-telekomunikacyjnej
 • instalacyjno-sanitarnej
 • instalacyjno-elektrycznej

Więcej na stronie: Podsumowanie 43. sesji egzaminacyjnej

Dorota Cabańska, GINB, podczas uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
Dorota Cabańska, GINB, podczas uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
Od prawej: Dorota Cabańska, GINB; Roman Lulis, Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB; Ilona Łącka, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB
Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych