Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Forum Inżynierskie – Polanica Zdrój

Powrót
Forum Inżynierskie – Polanica Zdrój

13 maja br. Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiciele Urzędu wzięli udział w Forum Inżynierskim organizowanym przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Spotkanie odbywało się w podziale na sesje:

  • Sesja I Cyfryzacja w procesie budowlanym

  • Sesja II Forma projektu budowlanego po zmianach w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniu

  • Sesja III Nowelizacja przepisów przeciwpożarowych

Podczas wydarzenia, w pierwszej części spotkania, Dorota Cabańska w swoim wystąpieniu zaprezentowała temat: Cyfryzacja w procesie budowlanym.

Szeroko omówiła zarówno transformacje cyfrową budownictwa i jej założenia, jak również zaprezentowała portal e-Budownictwo, cyfrowy projekt budowlany, e-CRUB – centralny elektroniczny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane, EKOB – czyli Elektroniczną Książkę obiektu Budowlanego, cyfryzację obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie oraz CEEB – Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków.

Forum miało charakter ekspercki i zgromadziło wielu fachowców z branży budowlanej, członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izb zaprzyjaźnionych, a także przedstawicieli organów władzy.