Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa

Powrót
Prezentacja EDB podczas Dnia Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa

16 marca br. przedstawiciele GUNB wzięli udział w konferencji szkoleniowej „Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa”, organizowanej przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Patronat nad wydarzeniem objęła Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Konferencja odbyła się w Warszawie, w ramach 20. edycji Targów ELEKTROTECHNIKA i 30. edycji Targów ŚWIATŁO.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i poglądów dla projektantów, instalatorów, przedstawicieli energetyki, przedstawicieli firm wykonawczych, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, podmiotów sprawujących nadzór i kontrolę w energetyce i budownictwie. Było również okazją do prezentacji produktów i rozwiązań z obszaru elektrotechniki, elektryki i teletechniki na potrzeby budownictwa, przemysłu i energetyki w 2023 roku.

Przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zaprezentowali i omówili tematy z zakresu cyfryzacji procesu budowlanego. Troje naszych reprezentantów, w ramach pierwszej części konferencji przybliżyło jej uczestnikom założenia i proces działania trzech głównych projektów z zakresu cyfryzacji procesu budowlanego.

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) oraz serwis e-Budownictwo omówił Tomasz Saciłowski, główny specjalista w Wydziale ds. Rozwoju Usług Cyfrowych w Budownictwie w Departamencie Usług Cyfrowych.

Temat Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB) zaprezentował Jarosław Sosnowski, główny specjalista w Wydziale ds. Rozwoju Usług Cyfrowych w Budownictwie w Departamencie Usług Cyfrowych.

Wystąpienia z GUNB zakończyła Aleksandra Marchlewska-Dudek, główny specjalista-koordynator w Zespole Centralnych Rejestrów w Departamencie Skarg i wniosków, która przedstawiła uczestnikom Elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB).

Prezentacja EDB podczas Dnia Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa
Prezentacja EDB podczas Dnia Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa
Prezentacja c-KOB podczas Dnia Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa
Prezentacja c-KOB podczas Dnia Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa