Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Dzień Budowlanych 2022

Powrót

 

Poczucia satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy, wielu sukcesów, ciekawych możliwości rozwoju oraz realizacji wszelkich podjętych wyzwań w życiu osobistym i zawodowym, 

w Dniu Budowlanych, całemu środowisku i przyjaciołom branży budownictwa

życzy

Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 wraz ze współpracownikami.