Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Ciekawe interpretacje GUNB – ważność decyzji o warunkach zabudowy po podziale działki inwestycyjnej

Powrót
Na zdjęciu: Blat biurka. Po lewej jego stronie leżą dwie książki, a na nich młotek sędziowski na podstawce. Po prawej stronie biurka leży kieszonkowy zegarek i stoi złota ozdobna waga.

Publikujemy 34 wydanie cyklu edukacyjnego: Ciekawe interpretacje GUNB. Opisujemy w nim wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dotyczy ważności decyzji o warunkach zabudowy po zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie podziału działki inwestycyjnej.

Opis sprawy:

Prezydent Miasta udzielił pozwolenia na budowę sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Podstawą do udzielenia pozwolenia na budowę była m.in. wydana wcześniej decyzja o warunkach zabudowy dla działek inwestycyjnych. Dwa lata po udzieleniu pozwolenia na budowę jedna z działek inwestycyjnych została podzielona.

Prezydent Miasta zmienił pozwolenie na budowę w zakresie:

  • podziału nieruchomości i wprowadzenia nowej numeracji działek,
  • zmniejszenia powierzchni zabudowy trzech budynków i oznaczenia ich nowej numeracji,
  • lokalizacji jednego z pozostałych trzech budynków,
  • lokalizacji miejsc parkingowych naziemnych,
  • lokalizacji miejsc do gromadzenia odpadów stałych,
  • wydłużenia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do dwóch budynków,
  • przebiegu kabla ziemnego nN,
  • zmniejszenia wskaźnika wielkości zabudowy.

Dla zmienionej inwestycji nie została wydana nowa decyzja o warunkach zabudowy. Ponadto rok po zmianie pozwolenia na budowę gminie została sprzedana jedna z działek inwestycyjnych powstałych z podziału, z przeznaczeniem pod budowę drogi. Złożono wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę. Wnioskujący argumentowali m. in., że dla inwestycji powinna zostać wydana nowa decyzja o warunkach zabudowy. Decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę dotyczy innych działek niż te wskazane w decyzji o warunkach zabudowy.

Wyrok:

NSA z 13 marca 2024 r., sygn. akt II OSK 1551/21

W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę przepisy Prawa budowlanego stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że nie w każdym przypadku musi być wymagana nowa decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zależy to bowiem od zakresu zmian wprowadzonych do decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę.

Decyzja ustalająca warunki zabudowy wydawana jest dla określonego terenu inwestycji, który obejmuje jedną lub więcej działek ewidencyjnych. Oznacza to, że ewentualny, późniejszy podział działek ewidencyjnych, które wchodzą w skład terenu inwestycji nie ma wpływu na treść rozstrzygnięć zawartych w decyzji ustalającej warunki zabudowy. Odnoszą się one nie do poszczególnych działek, lecz terenu inwestycji jako całości.

Postawa prawna

  1. Ustawa – Prawo budowlane: art. 32, art. 33, art. 33 ust. 2 pkt 3, art. 34, art. 35, art. 36a ust. 3

 

O cyklu

W cyklu edukacyjnym: Ciekawe interpretacje GUNB wyjaśniamy wybrane przepisy prawa, które mogą budzić wątpliwości lub rozbieżne interpretacje. Znajdują się tu interpretacje przepisów ustawy – Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, jak również wyroki sądów, orzeczenia, odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia.

Więcej interpretacji znajdziesz tu: Ciekawe interpretacje GUNB

Zapraszamy także do śledzenia nas na LinkedIn: profil GUNB