Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Bliżej cyfrowego budownictwa – start pilotażu systemu SOPAB

Powrót
banner

GUNB uruchamia pilotaż zapowiadanego Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. System testować będą jego główni użytkownicy, to jest urzędnicy z organów administracji architektoniczno-budowlanej. Pilotaż rusza 16 listopada. Uruchomienie systemu dla wszystkich organów planowane jest w przyszłym roku.

„Tony papieru i setki tysięcy papierowych przesyłek – taką korespondencję co roku otrzymują organy architektoniczno-budowlane, które zajmują się administracyjną obsługą postępowań w budownictwie. Przyspieszenie i usprawnienie procesu budowlanego bez cyfryzacji jest po prostu niemożliwe, a jeśli mieszkalnictwo w Polsce ma wejść na nowy, znacznie wyższy poziom – niezbędne. System SOPAB nie tylko skróci czas uzyskiwania koniecznych przy inwestycjach pozwoleń, ale także ułatwi zadanie urzędnikom, którzy uzyskają sprawne narzędzie codziennej pracy – informuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

„SOPAB pozwoli na elektroniczne tworzenie i obsługę wszystkich niezbędnych dokumentów, w zakresie procesu budowlanego. Taki zakres zakłada wersja MVP czyli podstawowa wersja systemu, który posiada wystarczającą liczbę funkcji, aby nadawał się do użytku przez pierwszych użytkowników. Uruchamiany pilotaż z jednej strony umożliwi przetestowanie systemu, z drugiej pozwoli na zebranie uwag od użytkowników do dalszego rozwoju funkcjonalności” – zapowiada Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

SOPAB to pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski, centralny i zintegrowany system do prowadzenia postępowań administracyjnych w budownictwie. Ma skrócić czas pracy mechanicznej i powtarzalnej po stronie urzędnika.

sopab
Poglądowa makieta systemu SOPAB

Pierwszy pilotaż systemu

16 listopada GUNB uruchamia pilotaż systemu.

Weźmie w nim udział 20 urzędów – organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Na czym polega pilotaż

Pilotaż SOPAB polega na realizacji spraw dotyczących pozwolenia na budowę.

W założeniach pilotażu, każdy urząd ma przeprowadzić do 5 takich spraw bezpośrednio w systemie.

Funkcjonalności SOPAB, które będą testowane podczas pilotażu to m. in. :

 1. powiadomienia na pulpicie – np. o zbliżającym się i/lub przekroczonym terminie dla danej sprawy
 2. wbudowany moduł mapowy z możliwością przeprowadzania różnych operacji – moduł mapowy SOPAB pozwoli zestawić obszar działki z innymi warstwami mapy, np. z planem miejscowym
 3. szablon pisma dla sprawy pozwolenia na budowę
 4. dane pobierane z serwisu eBudownictwo Wnioski - SOPAB pobierze dane, które składający wniosek wprowadzi do aplikacji eBudownictwo Wnioski
 5. dane pobierane z systemu EZD PUW - sprawa, która trafi do EZD zostanie pobrana przez SOPAB i tam będzie w całości prowadzona
 6. przyjazny interfejs dopasowany do spraw z zakresu budownictwa – SOPAB to system dziedzinowy, dedykowany do prowadzenia spraw administracyjnych z dziedziny budownictwa 

Co dalej

Następne etapy po pilotażu zakładają:

 • analizę komentarzy i zgłoszeń, które spłyną od użytkowników
 • wybór zgłoszeń do dalszych prac rozwojowych

Udostępnienie pierwszej wersji systemu planowane jest na początku 2024 r. Planowane są także dalsze prace rozwojowe po wdrożeniu systemu.

 

Cele SOPAB

 • Usprawnienie obsługi elektronicznych wniosków i zwiększenie ich liczby
 • Zmniejszenie obciążenia pracą mechaniczną i powtarzalną
 • Gromadzenie i bieżące monitorowanie danych o wszystkich postępowaniach z całego kraju

Cyfrowy ekosystem

Pierwszym krokiem cyfryzacji procesu budowlanego był uruchomiony w 2020 r. serwis e-Budownictwo Wnioski. Z jego pomocą można przez Internet składać wnioski w procesie budowlanym.

Dziś jest to portal, z którego dostępne są wszystkie aktualne usługi Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego:

 • eBudownictwo Wnioski
 • Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)
 • Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)
 • Elektroniczny Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
 • eWykonania Zastępcze

Klamrą spinającą powyższe rozwiązania jest właśnie System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie- SOPAB.

System do obsługi postepowań administracyjnych w budownictwie (SOPAB) – w wersji MVP realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd, działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich.